Mobility
Info Point – MIP

Ste umetnik_ca ali kulturni_a delavec_ka in delujete čezmejno?
Svetujemo o administrativnih izzivih.

Kaj je MIP?

O nas

Mobility Information Points – MIP oz. Informacijske točke za mobilnost so informacijska središča, katerih cilj je reševanje administrativnih izzivov, s katerimi se umetnice_ki in kulturne_i delavke_ci soočajo pri čezmejnem delu.

MIP so osrednje kontaktne točke za (gostujoče in gostiteljske) umetnike in kulturne delavce ter organizacije, ko gre za administrativna vprašanja mednarodne mobilnosti, npr. vizumi, socialna varnost, davki in carinska pravila. V pomoč smo producentom, menedžerjem, kuratorjem, organizacijam s področja kulture, ansamblom, prizoriščem, festivalom, rezidenčnim prostorom ipd.

Pomembno: MIP zagotavljajo le splošne informacije in nasvete. Ne morejo zagotoviti povabilnih pisem ali pisem o nameri. Ne morejo vplivati na odločitve svojih vlad ali veleposlaništev.

Kontakt

Motovila
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 01 65 76
info@motovila.si

S podporo

Rsk Slo
Mol Slo

Storitve

S1

Nudimo brezplačne, točne in zanesljive informacije ter storitve, povezane z mobilnostjo za vse umetniške in kulturne discipline, vključno z avdiovizualnim področjem.

S4

Krepimo povezanost s kulturnim in ustvarjalnimi sektorji in ozaveščamo o potrebah teh sektorjev.

Subscribe

S2

Zagotavljamo raznolike storitve informacijske in administrativne podpore preko različnih oblik in kanalov (ne)posredno z uporabniki in odločevalci.

S5

Sodelujemo z mednarodnimi institucijami na področju mobilnosti (npr. On the Move ali MIP) pri izmenjavi virov in informacij v evropskem in mednarodnem okviru.

S5

Nudimo informacije, ki temeljijo na povezovanju preko dodatnih virov, npr. strokovnjakov, (mednarodnih) dogodkov, publikacij.

Uporabne povezave

Informacijski portali in službe za pomoč uporabnikom na evropski ravni, ki so pomembni za podporo mobilnosti državljanov v EU: EURES, Tvoja Evropa, SOLVIT, Točke Europe Direct, Centri Ustvarjalna Evropa.

Mip A In Ljubljana 2023 ©motovila Photo By Katja Goljat Kat4905

Uporabni viri

Mips@otm Culturalmobilityforum2023

Mreža MIP

MIP

Mobility Information Points

MIP je ena od delovnih skupin mreže za mednarodno mobilnost v kulturi On the Move in sodeluje pri izmenjavi virov v evropskem in mednarodnem kontekstu o vprašanjih kot so vizumi, socialna varnost, davki in carinska pravila.

MIP trenutno obstajajo v osmih državah EU (Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Portugalska, Slovenija in Nizozemska) ter v Združenem kraljestvu in ZDA.

Avstrija

Art-Mobility Austria

Belgija

Cultuurloket

Češka

CzechMobility.Info (izvaja Arts and Theatre Institute)

Francija

MobiCulture

Nemčija 

touring artists (skupni projekt International Theatre Institute – ITI Germany, Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste – IGBK, International Association of Art, in Dachverband Tanz Deutschland – German Dance Association)

Nizozemska 

DutchCulture

Portugalska 

Loja Lisboa Cultura

Slovenija

Motovila

Združene države Amerike (ZDA)

Tamizdat

Združeno kraljestvo (UK)

Arts Infopoint UK (izvaja Arts Council of Wales/Wales Arts International, v sodelovanju z Arts Council England, Arts Council Northern Ireland, Creative Scotland)

Pridruženi MIP: nekatere organizacije so v procesu razvoja storitev informiranja in/ali svetovanja, ki sodelujejo z mrežo MIP ter so člani OTM, npr. Scensverige iz Švedske in Zbigniew Raszewski Theatre Institute – ZRTI iz Poljske.

Kontaktirajte MIP v ciljni državi:
on-the-move.org/mobility-information-points.

On the Move

Vsi MIP so člani mreže On the Move.

Mreža On the Move (OTM) zagotavlja informacije o mobilnosti v kulturi, mdr. z več kot 60 vodniki za financiranje mobilnosti. Postavlja smernice in se opredeljuje do strokovnih področnih tem. Vključuje več kot 65 članic – od nacionalnih financerjev, mednarodnih mrež, informacijskih točk s področja kulture.

OTM je vzpostavila mdr. delovno skupino MIP, ki v mednarodnem kontekstu sodeluje pri izmenjavi informacij o vprašanjih, kot so vizumi, socialna varnost, davki in carinska pravila.

Motovila je članica evropske mreže OTM in MIP. Mateja Lazar iz Motovile je članica upravnega odbora OTM.

Informacije

V naši zbirki člankov najdete informacije o upravnih postopkih v zvezi z različnimi temami, povezanimi z mednarodno mobilnostjo in čezmejnim delom: vizumi, dovoljenje za bivanje in delo, zavarovanje, socialna varnost, prevoz in carina, obdavčitev, avtorske pravice …

(Zbirka je v nastajanju in bo kmalu dopolnjena z novimi članki.)

Vizumi

Državljani EU za vstop v Slovenijo potrebujejo veljavno osebno izkaznico ali potni list. Državljani nekaterih tretjih držav pa morajo pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum ali dovoljenje za prebivanje.

Dovoljenje za prebivanje in delo

Državljani EU na splošno ne potrebujejo dovoljenja za delo v drugi državi EU. Tujci iz držav izven EU pa za začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Socialna varnost

Čeprav vsaka država na svoj način ureja dajatve socialne varnosti, obstajajo tudi številni nadnacionalni predpisi, katerih namen je zagotoviti socialno zaščito pri delu ali bivanju v drugi državi.

Zdravstveno zavarovanje

Ustrezno zdravstveno zavarovanje je eden izmed pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje.

Avtorske pravice in licence

Sledi kmalu.

Obdavčitev (davčni odtegljaj, DDV)

Sledi kmalu.

Prevoz in carina

Sledi kmalu.

Pomembno: MIP zagotavljajo le splošne informacije in nasvete.

Izvedi več
Localmediafordemocracy Vir Journalismfund.som

Informacije za umetnike in kulturne delavce, ki delujejo na mednarodni ravni.

AiR v Sloveniji

Motovilina rastoča baza umetniških rezidenčnih programov v Sloveniji (AiR) predstavlja programe oz. prostore, ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije.

Z informacijami Motovila kot članica mreže On the Move in MIP prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Baza AiR, ki jo dopolnjujemo, je začela nastajati kot rezultat delavnice za izboljšanje kompetenc izvajalcev in standardov izvajanja rezidenčnih programov v kulturi.

Vabimo vas, da nam sporočite, kdo še manjka.

Priložnosti

Zavzemamo se za prenos znanja in boljše pogoje umetnikov in kulturnih delavcev.

Pri izvajanju svojih dejavnostih obveščamo, osveščamo in vključujemo tudi odločevalce.

1

Ekosistem

Razumemo slovenski in mednarodni kulturni in avdiovizualni ekosistem.

2

Partnerstvo

Imamo profesionalno ekipo in mrežo partnerskih povezav doma in v tujini za dostop in prenos informacij o mobilnosti. Smo člani On the Move in MIP. Mateja Lazar iz Motovile je članica upravnega odbora OTM.

3

Priložnosti za mobilnost v kulturi

Obveščamo o številnih priložnostih mednarodnega kulturnega sodelovanja. Prelistajte npr. Funding Guides, vodnike On the Move, ki vključujejo številne razpisne priložnosti, vključno s štipendijami, rezidencami idr. priložnostnimi za mobilnost v kulturi.

Check

Spodbujamo mednarodno in medsektorsko sodelovanje v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih.

Mednarodna mobilnost je bistveni del procesa internacionalizacije in razvoja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. V novih družbenih in ekonomskih razmerah je težje dostopna in ne več samoumevna, a ostaja ključna za razvoj kariere ustvarjalca – povezana je z učenjem, pridobivanjem dodatnih kompetenc, vzpostavljanjem trajnostnih partnerstev in ustvarjanjem.

MOTOVILA je nevladni in neprofitni zavod in deluje v javnem interesu na področju kulture.  Informiramo, svetujemo, izobražujemo, podpiramo, krepimo zmogljivosti in internacionalizacijo v kulturi.

Motovila izvaja naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, nacionalne informacijske pisarne za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa.

Storitev MIP izvajamo tudi s podporo Ministrstva za kulturo in Mestne občine Ljubljana.

Financiranje mednarodnega sodelovanja in mobilnosti