Socialna varnost

V Evropski uniji (EU) ali Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) je socialna varnost koordinirana, s čimer se poskuša posameznikom, ki potujejo ali delajo v tujini, zagotoviti socialno varnost. Pomnite, da ima vsaka država svoj sistem za organizacijo socialne zaščite in pravic iz socialne varnosti.

Tudi umetniki in kulturni delavci, ki delajo v EU in EGP morajo upoštevati nacionalno zakonodajo in vse veljavne predpise EU/EGP.

  • Pred vsakim potovanjem se pozanimajte, katere ugodnosti krije vaše zdravstveno zavarovanje v tujini ter po potrebi sklenite dodatno mednarodno zdravstveno zavarovanje. Podobno kulturne organizacije, bodisi gostujoče ali gostiteljske, preverite, katera ustrezna zavarovanja in dokumente potrebujete za ustvarjalce in/ali kulturne delavce, s katerimi sodelujete. Pozanimajte se o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji oz. EU.
  • Če ustvarjalce in kulturne delavce na delo v tujino napoti delodajalec oz. se kot samozaposleni napotijo sami, potrebujejo potrdilo A1.

Kaj potrebujem?

Katera država EU je pristojna za vašo socialno varnost in zdravstveno zavarovanje? Katere dokumente potrebujem? Kaj je potrdilo A1 in zakaj ga potrebujem? Katero zdravstveno zavarovanje je ustrezno?