Evropska Kartica Invalidnosti Slika Virek

Evropska kartica ugodnosti za invalide in evropska parkirna karta

Svet EU se je novembra 2023 dogovoril o svojem pogajalskem stališču, t. i. splošnem pristopu, glede direktive o uvedbi evropske kartice ugodnosti za invalide in evropske parkirne karte za invalide.

Nova evropska kartica ugodnosti za invalide bo služila kot dokazilo za status invalidnosti kjer koli v EU. Imetniki kartice bodo med krajšim bivanjem v EU državi upravičeni do enakih posebnih pogojev in prednostne obravnave na kulturnih in prostočasnih prireditvah, športnih objektih, plažah in prevoznih sredstvih, kot prebivalci države, ki jo obiščejo.

Prednosti se med državami članicami razlikujejo in lahko vključujejo prost vstop, znižane cene, prednostni dostop, osebno pomoč, dostop do Braillove pisave ali zvočnih vodnikov, pripomočke za gibanje, živali – vodnike.

Poleg tega se lahko države članice odločijo, da bodo enake ukrepe uporabljale tudi za bivanje, daljše od treh mesecev, vključno s programi mobilnosti EU.

Novo evropsko kartico ugodnosti za invalide bodo izdajali pristojni nacionalni organi v vsaki državi članici. Države EU bodo še naprej pristojne za določanje meril za upravičenost in postopek za priznanje statusa invalidnosti. Kartica bo na voljo v fizični in digitalni obliki. Države članice bodo lahko izdajale dvojezične kartice v angleščini in njihovih nacionalnih jezikih. Na kartico bodo lahko vključile tudi kodo QR kot najučinkovitejše orodje za preprečevanje goljufij, ki se tudi enostavno preverja.

Izboljšane različice parkirnih kartic za osebe z invalidnostjo

Nacionalne parkirne karte za osebe z invalidnostjo bodo nadomeščene z izboljšano različico parkirne karte EU v enotni obliki. Evropska parkirna karta bo vsem osebam s priznano invalidnostjo zagotovila dostop do prednostnih pravic do parkiranja in prednostnih parkirnih mest v državi, ki jo obiščejo.

Pobuda temelji na izkušnjah s pilotnim projektom evropske kartice ugodnosti za invalide, ki trenutno poteka v osmih državah EU, in temelji na Priporočilu Sveta 98/376. Predlog Komisije je bil sprejet septembra, zatem pa je v Svetu potekalo intenzivno delo na tehnični ravni, da bi dosegli pogajalsko stališče. Pogajanja o končni obliki direktive naj bi se začela čim prej po tem, ko bo Evropski parlament v začetku leta 2024 glasoval o svojem mandatu.
Vir: consilium.europa.eu.

Prednosti evropske kartice invalidnosti

Evropska Kartica Invalidnosti Grafika

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1