Eu Digital Reporting Open Call Visual For Promotion 1 Cwb2aitr4jtz9oiznyc2yhvz40 161484

Odprta dva razpisa za evropske medije za digitalno poročanje in za avdio poročanje

Evropska komisija bo evropskim medijem prek dveh razpisov namenila skoraj 10 milijonov evrov za čezmejno poročanje o novicah EU.

Prvi razpis v vrednosti 5 milijonov evrov je namenjen digitalnemu poročanju, in sicer financiranju dveh projektov za razširjanje digitalnih vsebin v vsaj šestih jezikih EU. Namenjen je novičarskim medijem in razvijalcem tehnologij, da bi jim pomagali pri pripravi in predstavitvi digitalnih informacij. Cilj je državljanom ponuditi široko izbiro spletnih informacijskih vsebin s povečanjem števila neodvisnih prijav prek digitalnih formatov.

Drugi razpis v vrednosti 4,5 milijona evrov je namenjen financiranju projekta za avdio poročanje, ki se osredotoča na pripravo zvočnih formatov, kot so glasila, poročila, dokumentarci, revije in debatni govori, ter je namenjen novičarskim medijem in zlasti specializiranim medijem v zvočni obliki. Cilj je povečati doseg neodvisnega poročanja prek zvočnih formatov, vključno s čezmejnimi zvočnimi formati, da bi koristili čim večjemu številu državljanov EU, zlasti v državah, kjer so informacije o zadevah EU omejene.

Na oba razpisa se lahko prijavite do 19. septembra 2024, upravičeni udeleženci pa morajo delovati popolnoma uredniško neodvisno.

Razpisa za zbiranje predlogov sta del multimedijskih ukrepov, ki iz evropskih perspektiv financirajo splošne informacije, novice in programe EU za javnost. Njihov cilj je povečati prepoznavnost dela institucij EU, odločitev, ki jih sprejemajo, in ukrepov, povezanih z izgradnjo EU. Cilj je državljane seznaniti s tem, kako odločitve, sprejete na ravni EU, vplivajo nanje.

Celotno sporočilo: Evropska komisija.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1