Vizumi

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV, ki želijo v Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska, zaposlitve, študija, združitve družine ali drugih namenov prebivanja, morajo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum (če ga za vstop na ozemlje Slovenije potrebujejo) ali dovoljenje za prebivanje.

Izvedi več ali za vstop v Slovenijo potrebujete vizum.

Kot tretja država se razume vsaka država, ki ni članica EU, EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali ni Švicarska konfederacija.