Dovoljenje za bivanje in delo

Če želite bivati in opravljati delo v Sloveniji in ste …

DRŽAVLJANI EU lahko prebivate in delate v Sloveniji 90 dni.

Če pa želite zaradi dela ostati dlje – za več kot 90 dni, morate na upravni enoti vložiti Vlogo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU (kot se imenuje oblika dovoljenja za prebivanje). S tem dobite prost dostop na trg dela in ne potrebujete soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Ko prejmete dovoljenje za prebivanje, prijavite naslov začasnega prebivališča v RS.

Izvedi več

Za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije veljajo enaki pogoji kot za državljane EU.

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV, ki želijo v Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska, zaposlitve, študija, združitve družine ali drugih namenov prebivanja, morajo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum (če ga za vstop na ozemlje Slovenije potrebujejo) ali dovoljenje za prebivanje.
Državljani tretjih držav, katerih namen bivanja je delo ipd., praviloma potrebujete tudi delovno dovoljenje. V tem primeru morate pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki omogoča vstop, začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Izvedi več

Kot tretja država se razume vsaka država, ki ni članica EU, EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali ni Švicarska konfederacija.

Kaj potrebujem?

Ali lahko v Slovenijo vstopim z osebno izkaznico, potnim listom ali potrebujem vizum? Ali moram prijaviti prebivanje? Ali moram prijaviti prebivališče? Ali potrebujem dovoljenje za delo?