Hiša Alojza Kocjančiča Kubed 01 Foto Jaka Ivančič

Upravljalec: Rezidenčni program izvaja Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, upravljalec prostora je Krajevna skupnost Gračišče.
Področje: Rezidenčni program pokriva vsa področja umetnosti.
Lokacija: Kubed

Rezidenčni program, ki se izvaja v hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu (Mestna občina Koper), je zaenkrat namenjen slovenskim umetnikom/cam. Izbor rezidentov/k je izveden na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, na katerega se lahko le-ti prijavijo. Značilnost razpisa je, da vsako leto pokriva druga področja umetnosti z namenom zagotavljanja enakovrednih možnosti dela in sodelovanja umetnikov/ic vseh zvrsti. Rezidenca nudi bivalne prostore/apartma z vso potrebno opremo ter ločen atelje, v katerem lahko nemoteno ustvarjajo. Umetniki/ce dobijo tudi sredstva za kritje stroškov materiala. Ob koncu tekočega leta pa se izvede zaključni dogodek projekta, kjer se predstavi rezidenčne umetnike/ce in njihovo delo.
Več tukaj.
[Foto Jaka Ivančič: Umetniška rezidenca v hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu.]

Motovilina rastoča baza umetniških rezidenčnih programov v Sloveniji (AiR) predstavlja tovrstne programe oz. prostore, ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije. Z informacijami Motovila kot članica mreže On the Move in Mobility Info Points prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1