Razpis Mk Rezidence 2024

Upravljalec: Ministrstvo za kulturo RS

Lokacija:
Berlin, London, Dunaj, New York
Področje: uprizoritvena umetnost, vizualna umetnost, arhitektura in oblikovanje, glasbena umetnost, intermedijske umetnosti, film in AV-kultura, knjiga, kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe
Namenjeno: prijaviteljem, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih slovenske umetnosti in kulture
Trajanje: 1 mesec

Opis: Cilj programa je prispevati k mednarodni mobilnosti in prepoznavnosti slovenskih umetnikov. Omogoča sofinanciranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju.

Kritje stroškov: financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ter pavšalno nadomestilo za stroške poti, bivanja in drugih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini 600 EUR neto, za London v višini 600 EUR neto, za Dunaj v višini 300 EUR neto ter za New York v višini največ 1.200 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 1.000 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Infrastruktura: Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter so namenjena bivanju in ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov, ki delujejo v umetnosti in kulturi. Stanovanje na Dunaju je dostopno tudi ljudem z omejeno mobilnostjo.

Motovilina rastoča baza umetniških rezidenčnih programov v Sloveniji (AiR) predstavlja tovrstne programe oz. prostore, ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije. Z informacijami Motovila kot članica mreže On the Move in Mobility Info Points prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1