Cultural Heritage Cloud Ec Rtd Chc 2024 Thumb

Info dan: Evropski oblak za kulturno dediščino

Vas zanima razpis za zbiranje predlogov za evropski oblak za kulturno dediščino za leto 2024? Vabljeni na spletni informativni dan, ki ga Evropska komisija organizira 14. junija 2024, 10.00–12.00.

Na dogodku se boste seznanili s priložnostmi financiranja projektov, ki bodo pripomogli k oblikovanju različnih aplikacij za platformo European Cultural Heritage Cloud (ECCCH). Poleg tega bo Komisija predstavila pet novih tem o oblaku, predlaganih za leto 2024 v okviru delovnega programa 2024 grozda 2 programa Obzorje Evropa.

Več o informativnem dnevu na spletni strani Evropske komisije.
Prijavitelji so vabljeni, da obiščejo platformo za iskanje partnerjev – brokerage platform.

Zakaj sodelovati na razpisu za oblak evropske dediščine?

Evropski oblak na področju kulturne dediščine s predvidenim proračunom v višini 110 milijonov EUR iz programa Obzorje Evropa predstavlja infrastrukturo, ki bo omogočila transdisciplinarno sodelovanje strokovnjakov v kulturni dediščini. Zagotovljena naj bi bila vrhunska tehnologija za digitalizacijo artefaktov, raziskovanje umetniških del in dokumentiranje podatkov, kar bo bistveno pospešilo in dodalo novo digitalno razsežnost raziskavam, ohranjanju, konserviranju in restavriranju kulturne dediščine. Poleg naj bi oblak olajšal dostop do naprednih tehnologij in odpravil ovire sodelovanje manjših in bolj oddaljenih institucij.

Evropska komisija sprejela amandmaje delovnih programov Obzorje Evropa

Evropska komisija je aprila letos sprejela dopolnitve delovnega programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024, ki prinašajo tudi višji proračun za leto 2024 za skoraj 1,4 milijarde evrov. Skupni proračun tako znaša 7,3 milijarde evrov, sredstva pa bodo namenjena za financiranje petih evropskih misij Obzorje Evropa, npr. za doseganje podnebne nevtralnosti več kot 100 mest ali za spodbujanje inovacij na področju zelenih tehnologij.

Instrument Novi Evropski Bauhaus (NEB) bo nadaljeval z ustvarjanjem trajnostnih in dostopnih bivalnih prostorov ter s spodbujanjem inovativnih rešitev za izpolnitev ciljev evropskega zelenega dogovora. V spremenjenem delovnem programu Obzorje Evropa je za obdobje 2023–24 namenjenih 20 milijonov evrov za izvajanje NEB.

Dopolnitve delovnih programov prav tako vključujejo podporo kulturni dediščini in pripravljenost na morebitne prihodnje pandemije, s čimer Evropa krepi svojo odpornost in pripravljenost na različne izzive prihodnosti. Spremenjeni delovni program je namenil 48 milijonov evrov evropskemu oblaku za kulturno dediščino. Ta novi digitalni prostor za sodelovanje bo podpiral ustanove in raziskovalce kulturne dediščine ter kulturne in ustvarjalne industrije pri izkoriščanju prednosti digitalnega prehoda. Dopolnjeval bo skupni evropski podatkovni prostor za kulturno dediščino (Data Space), ki se financira v okviru programa Digitalna Evropa.

Več informacij na spletnih straneh Točke Obzorje Evropa (MVZI) in Evropske komisije.

Priložnosti Obzorje Evropa za kulturni in ustvarjalne sektorje

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je okvirni program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2021–2027, ki je osredotočen predvsem na globalne izzive in evropsko industrijsko konkurenčnost podjetij. Skupna vrednost programa za 7-letno obdobje znaša 95,5 milijard EUR.

Obzorje Evropa vključuje t. i. Grozd 2«Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba«, ki je namenjen izpolnjevanju ciljev in prednostnih nalog EU glede krepitve demokratičnega upravljanja in udeležbe državljanov, varovanja in promocije kulturne dediščine ter odzivanja in oblikovanja večplastne družbene, gospodarske, tehnološke in kulturne transformacije. Cilj grozda 2 je zagotoviti na dokazih temelječ socialno pravičen in vključujoč evropski zeleni in digitalni prehod ter okrevanje po pandemiji Covid-19.

Za dodatne informacije se obrnite na Točko Obzorje (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije): dr. Davor Kozmus, davor.kozmus[at]gov.si.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1