Mobility
info point – MIP

Mip A In Ljubljana 2023 ©motovila Photo By Katja Goljat Kat4630

About MIP?

About us

Informacijske točke za mobilnost (Mobility Information Points – MIP) so informacijska središča, katerih cilj je reševanje administrativnih izzivov, s katerimi se umetnice_ki in kulturne_i delavke_ci soočajo pri čezmejnem delu.

MIP je ena od delovnih skupin mreže za mednarodno mobilnost v kulturi On the Move in sodeluje pri izmenjavi virov v evropskem in mednarodnem kontekstu o vprašanjih kot so vizumi, socialna varnost, davki in carinska pravila.

Pomembno: MIP zagotavljajo le splošne informacije in nasvete. Ne morejo zagotoviti povabilnih pisem ali pisem o nameri. Ne morejo vplivati na odločitve svojih vlad ali veleposlaništev.

MIP so osrednje kontaktne točke za umetnike in kulturne delavce ter organizacije, ki jih gostijo ali sodelujejo z njimi (producenti, menedžerji, kuratorji, umetniška podjetja ali ansambli, prizorišča, festivali, rezidenčni prostori itd.), ko gre za administrativna vprašanja mednarodne mobilnosti v zvezi z njihovimi državami.
MIP trenutno obstajajo v osmih državah EU (Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Portugalska, Slovenija in Nizozemska) ter v Združenem kraljestvu in ZDA. Vsi MIP so člani mreže On the Move.

Contact

Motovila
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 01 65 76
info@motovila.si

 

Subscribe

Services

S1

Nudimo brezplačne, točne in zanesljive informacije ter storitve, povezane z mobilnostjo za vse umetniške in kulturne discipline, vključno z avdiovizualnim področjem.

S4

Krepimo povezanost s kulturnim in ustvarjalnimi sektorji in ozaveščamo o potrebah teh sektorjev.

S2

Zagotavljamo raznolike storitve informacijske in administrativne podpore preko različnih oblik in kanalov (ne)posredno z uporabniki in odločevalci.

S5

Sodelujemo z mednarodnimi institucijami na področju mobilnosti (npr. On the Move ali MIP) pri izmenjavi virov in informacij v evropskem in mednarodnem okviru.

S5

Nudimo informacije, ki temeljijo na povezovanju preko dodatnih virov, npr. strokovnjakov, (mednarodnih) dogodkov, publikacij.

Links

Informacijski portali in službe za pomoč uporabnikom na evropski ravni, ki so pomembni za podporo mobilnosti državljanov v EU: EURES, Tvoja Evropa, SOLVIT, Točke Europe Direct, Centri Ustvarjalna Evropa.

Mip A In Ljubljana 2023 ©motovila Photo By Katja Goljat Kat4905

Uporabni viri

Mips@otm Culturalmobilityforum2023

MIP Network

On the move

The organisation On the Move (OTM) supports artists and culture professionals to operate internationally and works on reimagining cultural mobility as fairer, and more sustainable and inclusive. ITI Germany, IGBK and Dachverband Tanz are members of OTM.

Follow this link to On the Move’s website– including informationen on all projects, activities, basic knowledge etc. on the issue of cultural mobility.

MIP

Mobility Information Points

Mobility Information Points (MIP) are information centres who aim to tackle the administrative challenges artists and cultural professionals can face when working across borders.

The group cooperates to share resources in the European and international context, covering issues such as visas, social security, taxation, and customs rules.

MIPs are members of the On the Move, the cultural mobility network that advocates for fairer and more responsible mobility in the arts and cultural sector

Cultuurloket – Belgium (only available in Dutch)

Consultancies and public info sessions on legal and administrative matters in the creative sector in Belgium. Detailed online information (in Dutch).

TINFO – Finland

Online information for the theatre sector in Finland: Toolkit for Theatre Production and Mobility. The guide provides advice for productions and performances abroad.

MobiCulture – France

Individual consultation, seminars, online information for artists and creatives who come to France for work.

DutchCulture Mobility Info Point – Netherlands

Individual consultation, seminars, online information for artists and creatives who come to France for work.

Zbigniew Raszewski Theatre Institute – Poland

Polo Cultural Gaivotas | Boavista – Loja Lisboa Cultura (Lisbon Culture Bureau) – Portugal

Information service for artists and organisations, support with legal and administrative aspects, information on financial support and international mobility. Online information for artists from abroad.

Swedish Performing Arts Coalition/ ITI Schweden – Sweden

Motovila – Slovenia

Contact point that supports the international mobility of artists and culture professionals; information, workshops, conferences.

CzechMobility.Info – Czech Republic

Informationen for artists and culture professionals in the Czech Republic working internationally and for artists abroad who are involved with the Czech culture scene. CzechMobility.Info is facilitated by the Czech Arts and Theatre Institute.

Tamizdat – USA

Non-profit organisation that supports cultural mobility and international cultural exchange. Tamizdat supports the international performing arts community with issues arising from international borders and US immigration policies and procedures.

Arts Infopoint UK, Wales Arts International – UK

Supporting the cultural sector with information and advice on practical issues related to artist mobility and visits to the UK.

Informations

V naši zbirki člankov najdete informacije o upravnih postopkih v zvezi z različnimi temami, povezanimi z mednarodno mobilnostjo in čezmejnim delom: vizumi, dovoljenje za bivanje in delo, zavarovanje, socialna varnost, prevoz in carina, obdavčitev, avtorske pravice …

(Zbirka je v nastajanju in bo kmalu dopolnjena z novimi članki.)

Vizumi

Državljani EU za vstop v Slovenijo potrebujejo veljavno osebno izkaznico ali potni list. Državljani nekaterih tretjih držav pa morajo pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum ali dovoljenje za prebivanje.

Dovoljenje za prebivanje in delo

Državljani EU na splošno ne potrebujejo dovoljenja za delo v drugi državi EU. Tujci iz držav izven EU pa za začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Zdravstveno zavarovanje

Ustrezno zdravstveno zavarovanje je eden izmed pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje.

Socialna varnost

Čeprav vsaka država na svoj način ureja dajatve socialne varnosti, obstajajo tudi številni nadnacionalni predpisi, katerih namen je zagotoviti socialno zaščito pri delu ali bivanju v drugi državi.

Delo

Lorem ipsum.

Avtorske pravice in licence

Lorem ipsum.

Obdavčitev (davčni odtegljaj, DDV)

Lorem ipsum.

Prevoz in carina

Lorem ipsum.

Localmediafordemocracy Vir Journalismfund.som

Informacije za umetnike in ustvarjalce, ki delujejo na mednarodni ravni.

Residences

Motovilina rastoča baza umetniških rezidenčnih programov v Sloveniji (AiR) predstavlja tovrstne programeoz. prostore, ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije.

Z informacijami Motovila kot članica mreže On the Move in Mobility Info Points prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Mednarodna mobilnost je bistveni del procesa internacionalizacije in razvoja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. V novih (post-)covid razmerah je težje dostopna in ne več samoumevna, a ostaja ključna za razvoj kariere ustvarjalca – povezana je z učenjem, pridobivanjem dodatnih kompetenc, vzpostavljanjem trajnostnih partnerstev in ustvarjanjem.

Baza AiR, ki jo dopolnjujemo, je začela nastajati kot rezultat delavnice za izboljšanje kompetenc izvajalcev in standardov izvajanja rezidenčnih programov v kulturi. Vabimo vas, da nam sporočite, kdo še manjka.

Izvedi več

Funding

Our mission to empower artists and cultural workers is made possible through the generous support of our partners and donors.

How You Can Contribute

1

Financial Contributions

Your financial support allows us to continue organizing educational programs, advocating for better working conditions, facilitating mobility, and maintaining our professional network. Your contribution, no matter the size, directly impacts the creative community.

2

Partnerships

We are open to collaborating with organizations and individuals who share our vision. Partnering with us can lead to mutually beneficial opportunities for the cultural sector in Slovenia.

3

Volunteer

If you are passionate about our mission and have time and expertise to share, consider becoming a volunteer. Your dedication can help us achieve our goals more effectively.

4

Spread the Word

Help us raise awareness by sharing our mission with your network. Follow us on social media, attend our events, and encourage others to support the arts and culture in Slovenia.

Check

Transparency and Accountability

We are committed to transparency and accountability in how we manage and utilize the funds we receive. We provide regular updates and reports to our supporters, ensuring that your contribution is used eciently and eectively to further our mission.

Our supporters are integral to our success, and we want you to feel proud of the positive change you help create. By choosing to contribute, you become part of a community that values transparency, accountability, and a shared commitment to the arts.

Financing


2024 © All Rights Reserved.   Terms of use   Cookies & Privacy Website by: Kreativna tovarna