Eures 30 Za Splet

Mreža EURES praznuje 30 let

EURES je kratica za EURopean Employment Services. Predstavlja mrežo služb za zaposlovanje in njihovih partnerjev, ki že od leta 1994 podpira prost pretok delavcev med državami Evropske unije, Švico, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Slovenija pa se je mreži priključila z vstopom Slovenije v EU leta 2004.

EURES v praksi zagotavlja storitve prek Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost in mreže približno 1.000 svetovalcev EURES, ki so vsak dan v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci po Evropi. Svetovalci EURES informirajo in ozaveščajo iskalce zaposlitve o njihovih pravicah v zvezi s prostim pretokom oseb, izvajajo tudi mednarodno posredovanje delavcev. To pomeni, da zagotavljajo informacije in podporo iskalcem zaposlitve, ki se želijo zaposliti v drugi državi EU, in delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav EU.

Poslanstvo mreže EURES je zagotavljati enake možnosti za vse državljane vključenih držav, kljub jezikovnim oviram, kulturnim razlikam, administrativnim izzivom in različnim zakonodajam o zaposlovanju. Vrednote, ki jim EURES sledi, so: pravična mobilnost, kvaliteta in varnost ter nove priložnosti. Mreža EURES deluje pod okriljem Evropskega urada za delo.

Svetovalce EURES v Sloveniji lahko kontaktirate pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Več o praznovanju 30 let EURES na povezavi ess.gov.si.

Priložnosti EURES

Eures 30 Let Video Tekmovanje BratislavaOb praznovanju 30. letnice je mreža EURES razpisala video natečaj za mlade med 18 in 30 let.

Prijavijo se lahko kot posameznik ali v skupini največ treh oseb. Video naj vključuje, kako vam lahko mreža EURES pomaga pri razvoju vaše mednarodne kariere, kako si predstavljate svojo sanjsko službo, v katero evropsko državo bi želeli odpotovati zaradi dela ipd. Z videoposnetkom lahko osvojite potovanje v Bratislavo.

Rok prijave je 5. julij 2024.

V okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike (OP EKP) 2021–2027 se pri Zavodu RS za zaposlovanje izvaja tudi projekt Evropskega socialnega sklada Plus Izvajanje mreže EURES in iniciative ALMA, katerega cilji so:

  • podpora delovanju Nacionalnega urada za usklajevanje EURES za izvajanje nalog iz zakonodaje EU,
  • razvoj vsebin in izvajanje storitev EURES,
  • podpora in povečanje usposobljenosti zaposlenih v projektu ter članov in partnerjev EURES za izvajanje storitev EURES,
  • izvajanje iniciative ALMA.

Jeseni letos pričakujemo objavo novega poziva za vključitev v iniciativo ALMA. O vsem vas bomo pravočasno obvestili.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1