Motovila Banner Popisujemo Rezidence

Motovilina rastoča baza umetniških rezidenčnih programov v Sloveniji (AiR) predstavlja tovrstne programe oz. prostore, ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije. Z informacijami Motovila kot članica mreže On the Move in Mobility Info Points prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Mednarodna mobilnost je bistveni del procesa internacionalizacije in razvoja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. V novih (post-)covid razmerah je težje dostopna in ne več samoumevna, a ostaja ključna za razvoj kariere ustvarjalca – povezana je z učenjem, pridobivanjem dodatnih kompetenc, vzpostavljanjem trajnostnih partnerstev in ustvarjanjem.

Baza AiR, ki jo dopolnjujemo, je začela nastajati kot rezultat delavnice za izboljšanje kompetenc izvajalcev in standardov izvajanja rezidenčnih programov v kulturi. Vabimo vas, da nam sporočite, kdo še manjka.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1