Motovila Ekipa

Dejavnosti Motovile so široko in brezplačno dostopne vsem našim uporabnikom. O strokovnosti ekipe, pa pričajo tudi odlični rezultati domačih prijaviteljev na razpise Ustvarjalne Evrope ter zadovoljna mreža uporabnikov in partnerjev doma in na tujem. Ker pa želimo omogočiti brezplačen dostop do naših programov usposabljanja in drugih podpornih aktivnosti (zlasti npr. spodbujanje mednarodne individualne mobilnosti predstavnikov kulturnega in ustvarjalnih sektorjev), bomo veseli vaše podpore.

Namenite del vaše dohodnine (0,5 %) zavodu Motovila!

Poslanstvo Motovile je opolnomočiti predstavnike kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim, za suvereno in avtonomno delovanje v nacionalnem in mednarodnem prostoru.

V sklopu informacijskih in podpornih dejavnosti zavoda Motovila deluje tudi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), nacionalna informacijska pisarna za program EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Dejavnosti CED Slovenija omogočata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska komisija (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije).

Motovila je članica evropske mreže nacionalnih centrov CED (Creative Europe Desks), ki delujejo v več kot 40 evropskih državah. Smo tudi člani CNVOS, Culture Action Europe in On the Move.

Motovila deluje v javnem interesu na področju kulture (št. odločbe 0140 – 70/2017/9, z dne 15. 11. 2017, izdalo Ministrstvo za kulturo RS) in je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini Z Doh-2 (Uradni list RS, št. 13/11, prečiščeno besedilo 9/12), ki omogoča, da davčni zavezanec zahteva, da se 0,5 % dohodnine, ki bi sicer ostala v državnem proračunu, nameni za financiranje neprofitnih organizacij.

Podpirajo nas

Ce Eacea Hor En 943x165@72 E1454406692103 380x69
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Evropska Komisija