Spodbujamo in promoviramo mednarodno povezovanje. Smo posrednik med sektorjem in odločevalci – na nacionalni ravni in v dialogu s predstavniki institucij EU. Kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim, nudimo operativno in informacijsko podporo ter priložnosti za strokovni razvoj. V zadnjih desetih letih na primer z 270 strokovnimi dogodki. Sodelujemo z več kot 70 partnerskimi organizacijami in področnimi strokovnjaki doma in v tujini.

Organiziramo usposabljanja v različnih formatih z domačimi in tujimi predavatelji: konference, predavanja, seminarji, delavnice, individualna svetovanja … Od leta 2014 uspešno izvajamo dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa, nacionalne informacijske pisarne za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje.

Smo partnerji domačih in mednarodnih projektov ter filmskih festivalov, vabljeni predavatelji domačih in tujih institucij. Smo vstopna točka za mobilnost.

Motovila je članica CNVOS, Asociacije, skupnosti mrež Evropske komisije v Sloveniji, evropske mreže Creative Europe Desks, Culture Action Europe, On the Move in Mobility Information Points.

Preveri naše PROJEKTE.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1