Spodbujamo in promoviramo mednarodno povezovanje. Smo posrednik med sektorjem in odločevalci – na nacionalni ravni in v dialogu s predstavniki institucij EU. Kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim, nudimo operativno in informacijsko podporo ter priložnosti za strokovni razvoj. V zadnjih petih letih na primer s 116 strokovnimi dogodki. Sodelujemo z več kot 70 partnerskimi organizacijami in področnimi strokovnjaki doma in v tujini.

Organiziramo usposabljanja v različnih formatih z domačimi in tujimi predavatelji: konference, predavanja, seminarji, delavnice, individualna svetovanja … Že pet let skrbimo za uspešno delovanje Centra Ustvarjalna Evropa (2014–2020), nacionalne informacijske pisarne za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje.

Smo partnerji domačih in mednarodnih projektov ter filmskih festivalov, vabljeni predavatelji domačih in tujih institucij. Smo vstopna točka za mobilnost.

Preveri naše projekte.

Podpirajo nas

Ce Eacea Hor En 943x165@72 E1454406692103 380x69
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Evropska Komisija
Logo Mol 1