Mff Heading2 Cohesion&values Source Cae Feb2020

Zdaj je čas, da spomnimo odločevalce, naj podprejo večji proračun za kulturo!

Prihodnost programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 je še vedno v rokah Evropskega sveta, s katerim se 20. februarja 2020 nadaljujejo pogajanja o proračunu EU. Ker je skupni znesek proračuna EU, ki ga je predlagalo finsko predsedstvo, nižji od predloga Komisije, bodo nižja tudi sredstva, namenjena posameznim resorjem. Zahtevajmo, da se kulturnemu sektorju omogoči razvoj z okrepljenim proračunom Ustvarjalne Evrope v proračunskem obdobju EU 2021–2027.

(Slika vir CAE: Graf v temno modri barvi prikazuje predlog Evropske komisije, svetlo modra se nanaša na predlog Evropskega parlamenta.)

Osvežimo spomin …

Evropska komisija je maja 2018 predstavila predlog novega proračuna EU za obdobje 2021–2027 v višini 1.124,6 milijarde evrov, s čimer bi 27 držav članic EU (EU–27) skupaj prispevalo 1,11 % bruto nacionalnega dohodka.

Takrat je Komisija objavila tudi predlog novega »programa za Ustvarjalno Evropo« po letu 2020 s povečanim proračunom, in sicer v višini 1,85 milijarde EUR (proračun Ustvarjalne Evrope za obdobje 2014–2020 je 1,46 milijarde EUR). Novi program za kulturo je vključen v proračunsko postavko 2 – Kohezija in vrednote (Cohesion and Values).

Evropski parlament meni, da predlagani proračun ni dovolj ambiciozen (predlog EP je za 16,7 % višji proračun). Kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem trdno stoji ob strani in je že novembra 2018 predlagal podvojitev proračuna za kulturo s trenutnih 1,4 milijarde EUR na 2,8 milijarde EUR.

Pogajalska vreča, ki so jo predstavili decembra 2019 državam članicam v času finskega predsedovanja EU, pa znaša zgolj 1.087 milijarde EUR oz. 1,07 % bruto nacionalnega dohodka EU–27. Znižanje skupnega proračuna EU bo posledično imelo horizontalni učinek tudi na nižjo proračunsko postavko 2 – Kohezija in vrednote (za 17,918 milijonov evrov = 4,6 %.). To ima lahko resne posledice za kulturni program EU in bo omejevalo učinek že sedaj premalo podprtega programa tako na lokalni kot tudi na ravni EU.

Ali veste, da predlogu novega programa Ustvarjalna Evropa pripada le 0,14 % celotnega proračuna EU? In zgolj ena tretjina (31 %) tega majhnega deleža gre kulturi, preostanek pa področju filma (podprogram MEDIA) ter malim in srednje velikim podjetjem, kulturni politiki EU in medijskemu okolju?

Še pred tem pa je Evropska komisija v okviru Nove evropske agende za kulturo (2018) in prihodnjega cikla programa Ustvarjalna Evropa kulturi zastavila ambiciozne cilje na socialnem in gospodarskem področju ter v mednarodnih odnosih. Ti načrti naslavljajo ključne izzive prihodnosti, kot so digitalni prehod in potreba po vzpostavljanju sinergij med kulturo, izobraževanjem ter raziskavami, razvojem in inovacijami, kar so vse ključna področja za zagotavljanje skupnih evropskih prednosti jutrišnjega dne. Tovrsten, nov pristop pa zahteva ustrezno financiranje!

Zato podprimo naslednje ukrepe:

*Podvojitev celotnega proračuna za kulturo z 1,4 milijarde EUR na 2,8 milijarde EUR, saj je trenutni program EU, namenjen kulturi, preobremenjen in močno podhranjen, kljub temu, da je dokazano učinkovit in ustrezen.

*Zaveza, da se 1 % proračuna vsake politike EU nameni kulturi, saj ima ta pozitiven vpliv na zdravje in dobro počutje, na socialno kohezijo in enakost, izobraževanje, spodbujanje demokratičnih načel, mednarodne odnose, pa tudi na rast in zaposlovanje, raziskave in inovacije

Kaj storiti?

Opomnimo predstavnike ministrstev, zlasti finančnega ministra, zunanjega ministra in ministra za kulturo, naj podprejo večji proračun EU za kulturo. Evropski svet nadaljuje pogajanja že 20. februarja 2020, zato je zdaj čas, da ukrepamo!

Kako?

Uporabite predlog pisma (v slovenščini, .docx) in ga pošljite odločevalcem. S tem se boste pridružili vseevropski kampanji za povečanje proračuna EU za kulturo!

Pismo je del kampanje Culture Action Europe (CAE), enega največjih evropskih združenj kulturnih organizacij, umetnikov, aktivistov, akademikov in odločevalcev. CAE kot edina evropska medsektorska mreža predstavlja vse sektorje v kulturi in je referenčna točka za informirano mnenje in razpravo o umetnosti in kulturni politiki v Evropi. Več o CAE in kampanji: cultureactioneurope.org

Zavod Motovila in Društvo Asociacija (asociacija.si) se kot člana evropskega združenja CAE pridružujeta kampanji za podporo kulturi v EU. Pismo smo prevedli v slovenščino, da ga lahko posredujte odločevalcem v Sloveniji, sicer pa je na voljo tudi v angleškem jeziku (izvirna različica pisma – angl.) in ga lahko posredujete tudi svojim partnerjem v tujini.

V branje priporočamo

Podpora kulturi je podpora Evropi!
Za trajnostno (evropsko) prihodnost kulturnega sektorja
Evropska komisija objavila predlog novega programa za ustvarjalno Evropo
Prva pomoč za tiste, ki želijo sooblikovati prihodnost programov financiranja EU
Vrednost in vrednote kulture
Skupna EVROPSKA PRIHODNOST je mogoča le z dolgoročno in trdno finančno podporo kulturi

#Zdajječas #ActforCulture #Double4Culture #1%forCulture

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1