Evropska komisija objavila predlog novega programa za Ustvarjalno Evropo

Evropska komisija je 30. maja 2018 v sporočilu za javnost (IP/18/3950) objavila predlog novega »programa za ustvarjalno Evropo« po letu 2020. Za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 Komisija predlaga povečanje proračuna za novi program na 1,85 milijarde EUR (proračun Ustvarjalne Evrope za obdobje 2014–2020 je 1,46 milijarde EUR). Kar trije evropski komisarji, katerih področja zadevajo enotni digitalni trg (Andrus Ansip), izobraževanje, kulturo, mlade in šport (Tibor Navracsics) ter digitalno gospodarstvo in družbo (Mariya Gabriel), so podprli kulturne in ustvarjalne sektorje (KUS) in si zastavili ambiciozne cilje za naslednje proračunsko obdobje. Poudarek je na uporabi digitalnih tehnologij, večji čezmejni produkciji in distribuciji del ter medijski svobodi in pluralizmu.

Predlog Komisije za okrepitev kulturnih in ustvarjalnih sektorjev EU je osredotočen na tri področja: MEDIA za podporo filmskemu in drugim avdiovizualnim (AV) sektorjem EU, Kultura in medsektorski ukrepi:

1. MEDIA: z 1,081 milijarde EUR bodo financirani AV projekti in bo spodbujena konkurenčnost v AV sektorju v Evropi. Program MEDIA bo še naprej podpiral razvoj, distribucijo in promocijo evropskih filmov, televizijskih oddaj in videoiger. V prihodnjih letih bo več denarja namenjenega za mednarodno promocijo in distribucijo evropskih del ter za inovativno pripovedovanje zgodb, med drugim virtualno resničnost. Oblikovana bo spletna baza evropskih filmov, ki bo okrepila dostopnost in prepoznavnost evropskih avdiovizualnih del.

2. KULTURA: 609 milijonov EUR iz novega proračuna bo dodeljenih za spodbujanje evropskih KUS. Vzpostavljeni bodo projekti sodelovanja, mreže in platforme za sodelovanje, ki bodo povezovali evropske nadarjene umetnike in ustvarjalcem omogočili lažje čezmejno sodelovanje.

3. RAZLIČNI KULTURNI IN MEDIJSKI SEKTORJI: S 160 milijoni EUR bodo financirani mala in srednje velika podjetja in druge organizacije iz KUS. Sredstva bodo uporabljena tudi za spodbujanje sodelovanja na področju kulturne politike v EU za svobodno, raznoliko in pluralistično medijsko okolje, podporo kakovostnemu novinarstvu ter medijski pismenosti.

Kaj sledi?

Evropska komisija bo se bo po objavi zakonodajnega predloga o prihodnjem programu EU začela dogovarjati z državami članicami EU. Evropski svet bo npr. o celotnem predlogu večletnega finančnega okvira razpravljal že 28. in 29. junija 2018 v Bruslju. Zaželeno je, da se dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu doseže v letu 2019.

Predstavnike KUS zato vabimo, da svoja mnenja in predloge prispevajo na javnem posvetu, ki ga zavod Motovila in Ministrstvo za kulturo pripravljata 14. junija 2018 v Ljubljani. S tem lahko aktivno sooblikujete program EU za KUS po letu 2020. To bo namreč tudi ena zadnjih priložnosti za predstavnike KUS, da se aktivno vključijo v proces odločanja o »novem programu za ustvarjalno Evropo« za obdobje 2021–2027.
Prijava na javni posvet do srede, 13. junija 2018 do 13. ure, obvezno prek prijavnega obrazca na spletu CED Slovenija.

Ozadje

Sporočilo za javnost Komisije pojasni, da je predlog novega programa za ustvarjalno Evropo del poglavja Vlaganje v ljudi iz predloga dolgoročnega proračuna EU. Njegov glavni cilj je promocija evropske kulture, ki ustvarja evropsko identiteto. Novi program bo tudi opolnomočil državljane s spodbujanjem in varstvom temeljnih pravic in vrednot ter ustvaril priložnosti za sodelovanje in demokratično udeležbo v političnem življenju in civilni družbi. Novi predlagani program prav tako temelji na izkušnjah, nadaljeval in krepil pa naj bi dobro delujoče elemente. Temelji tudi na evropskem letu kulturne dediščine 2018, katerega cilja sta ozaveščanje o evropski skupni, pa vendar raznoliki dediščini, ter krepitev evropske identitete.

Vir in celotno sporočilo IP/18/3950 z dne 30. 5. 2018.
O predlogu Komisije o prihodnjem programu Ustvarjalna Evropa tudi tukaj.

Priporočamo v branje:
Poročilo s posveta o programu o Ustvarjalna Evropa po letu 2020 (14. jun 2018).
* Prva pomoč za tiste, ki želijo sooblikovati prihodnost programov financiranja EU.
* Mnenja in predlogi, ki jih je pripravila Motovila ob upoštevanju izkušenj glede izvajanja programa Ustvarjalna Evropa ter kulturne in avdiovizualne politike EU.
* Vrednost in vrednote kulture – o pozitivnih učinkih in dodane vrednosti kulture za EU (via CAE in Budapest Observatory).
* Naredimo skupaj nekaj hrupa – uspeh slovenskega NVO sektorja v Ustvarjalni Evropi!
* Proračun EU za prihodnost – predlog sektorskega programa »Vlaganje v ljudi«.
* EU budget for the future – predlogi Komisije za prihodnji proračun EU (2021–2017).

#FutureofEurope #EUbudget #EuropeforCulture

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1