Podpora kulturi je podpora Evropi!

Podpri kampanjo za povečanje proračuna EU za kulturo!

Združenje CAE – Culture Action Europe je pripravilo predlogo pisma, ki ga lahko pošljete predstavnikom ministrstev, zlasti finančnemu ministru, zunanjemu ministru in ministru za kulturo. Evropski svet se pogaja o novem proračun EU post 2020. Zdaj je čas, da spomnimo odločevalce, naj podprejo večji proračun za kulturo.

Prihodnost programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 je v rokah Evropskega sveta, s katerim trenutno potekajo pogajanja o proračunu, kar spremljajmo z zaskrbljenostjo. Ker je skupni znesek proračuna EU, ki ga je predlagalo finsko predsedstvo, nižji od predloga Komisije, bodo nižja tudi sredstva, namenjena posameznim resorjem. Predlog proračunske postavke 2 – Kohezija in vrednote (Cohesion and Values), ki vključuje program Ustvarjalna Evropa, je znižan za 4,6 %. To ima lahko resne posledice za kulturni program EU in bo omejevalo učinek že sedaj premalo podprtega programa tako na lokalni kot tudi na ravni EU.

Podprimo naslednje ukrepe:
*Podvojitev celotnega proračuna za kulturo z 1,4 milijarde EUR na 2,8 milijarde EUR, saj je trenutni program EU, namenjen kulturi, preobremenjen in močno podhranjen, kljub temu, da je dokazano učinkovit in ustrezen.
*Zaveza, da se 1 % proračuna vsakega področja politik EU nameni kulturi, saj ima ta pozitiven vpliv na zdravje in dobro počutje, na socialno kohezijo in enakost, izobraževanje, spodbujanje demokratičnih načel, mednarodne odnose, pa tudi na rast in zaposlovanje, raziskave in inovacije.

Zdaj je čas, da spomnimo odločevalce, naj podprejo večji proračun za kulturo!

#Zdajječas

Združenje Culture Action Europe je pripravilo predlogo pisma, ki ga lahko pošljete predstavnikom ministrstev, zlasti finančnemu ministru, zunanjemu ministru in ministru za kulturo.

Pismo je del kampanje Culture Action Europe (CAE), ki je največje evropsko združenje kulturnih organizacij, umetnikov, aktivistov, akademikov in odločevalcev. CAE kot edina evropska medsektorska mreža predstavlja vse sektorje v kulturi in je referenčna točka za informirano mnenje in razpravo o umetnosti in kulturni politiki v Evropi. Več o CAE in kampanji: cultureactioneurope.org

Zavod Motovila in Društvo Asociacija se kot člana evropskega združenja CAE pridružujeta kampanji za podporo kulturi v EU. V podporo kampanji smo pismo prevedli v slovenščino (.docx), da ga lahko posredujte odločevalcem v Sloveniji. Pismo je na voljo tudi v angleškem jeziku (izvirna različica pisma – angl.) in ga lahko posredujete svojim partnerjem v tujini.

V branje priporočamo

Za trajnostno (evropsko) prihodnost kulturnega sektorja
Evropska komisija objavila predlog novega programa za ustvarjalno Evropo
Prva pomoč za tiste, ki želijo sooblikovati prihodnost programov financiranja EU
Vrednost in vrednote kulture
Skupna EVROPSKA PRIHODNOST je mogoča le z dolgoročno in trdno finančno podporo kulturi

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1