Skupna EVROPSKA PRIHODNOST je mogoča le z dolgoročno in trdno finančno podporo kulturi

Proračun EU se sooča z velikim izzivom, kako financirati več z manj. Brexit bo v proračunu EU povzročil približno 12 milijard EUR letne vrzeli, ki jo bo treba zapolniti. Nove prednostne naloge, predvsem na področjih obrambe, migracij in nadzora na mejah, pa bodo zahtevale več sredstev. Günther Oettinger, evropski komisar za proračun in človeške vire, je predlagal kombinacijo svežega denarja in zmanjšanja proračuna vseh programov EU, z izjemo programov Erasmus+ in Obzorja 2020. Kultura prinaša dodano vrednost EU in zasluži dodatno financiranje.

Kakšen bo proračun za kulturo po letu 2020? Ali bodo v naslednjem programskem obdobju na voljo sredstva, namenjena za posebni kulturni program? Zahtevajmo podvojen proračun za kulturo! #Double4Culture

Medtem ko se pogajanja o večletnem finančnem okviru (Multiannual Financial Framework – MFF) nadaljujejo, združenje Culture Action Europe poziva evropski kulturni sektor, naj glasno podpre zahtevo za podvojen proračun za kulturo.

Ustvarjalna Evropa, osrednji program EU za področje kulture, filma in AV sektorjev, predstavlja zgolj 0,14 % celotnega proračuna EU (2014–2020). Učinkovito izvajanje programa ovira vse nižja stopnja uspešnosti prijav, kar je posledica velike priljubljenosti in nezadostnega proračuna. Veliko število kakovostnih projektov zato ostane brez podpore. Poleg tega se ta zelo omejena sredstva nenehno dodeljujejo novim in vse bolj raznovrstnim pobudam. Glede na pomembnost in učinkovitost programa ter potrebo po zvišanju proračuna bi bilo treba zagotoviti nove vire ne glede na morebitno združitev z drugimi programi EU.

Vsaj 1% naslednjega večletnega finančnega okvira naj se nameni kulturi prek različnih politik in programov financiranja EU! #Commit1%
Sodelujte v kampanji 1 % za kulturo in prispevajte svoj podpis tukaj.

Obstajajo trdni dokazi o vplivu kulture na vrsto politik EU, od zdravja do inovacij, od rasti in delovnih mest, zunanjih odnosov, kohezije in migracij, do izobraževanja in spodbujanja demokratičnih načel. (Gl. tudi publikacijo: »The Value and Values of Culture« – CAE in BO, feb. 2018)

Glede na trende polarizacije v Evropi je treba strukturne in kohezijske sklade EU okrepiti s svežim pristopom h kulturnemu razvoju. Vse večja polarizacija na svetovni ravni zahteva nujno izvajanje Strategije za mednarodne kulturne odnose. Sedanji in prihodnji izzivi zahtevajo naložbo v kulturo kot eno od področij evropske raziskovalne in inovacijske politike zaradi njenega prispevka k reševanju družbenih izzivov in spodbujanju inovacij, rasti in delovnih mest. Delo, ki ga vse bolj oblikuje digitalni premik, bo v prihodnosti zahtevalo odločno prizadevanje za sinergijo med kulturo in izobraževanjem – tako v formalnem izobraževanju kot vseživljenjskem učenju. Zato bi morale evropske institucije in države članice EU zagotoviti, da se vsaj 1 % naslednjega večletnega finančnega okvira dodeli kulturi na področjih različnih politik in programov financiranja EU, tudi v luči sklepov Sveta EU iz leta 2015, ki priznava vpliv kulture in njen prečni prispevek na področja drugih politik.

Združenje Culture Action Europe, feb. 2018. Motovila je članica CAE.
Mnenje združenja CAE glede MFF po letu 2020 je na voljo tukaj (EN, .pdf).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1