Motovila Infografika Status Organizacije 2019

Za trajnostno (evropsko) prihodnost kulturnega sektorja

Podpiramo kampanjo združenja Culture Action Europe, ki poziva k ohranjanju enakopravnega dostopa do finančne podpore EU za trajnostno delovanje nepridobitnih kulturnih organizacij v evropskem kontekstu.

Glavna sporočila kampanje odločevalcem so:

– Nepridobitne kulturne organizacije bi morale biti pomemben sogovornik institucij EU pri posvetovanjih in strateških procesih, saj so pomembni akterji in imajo specifična strokovna znanja.

Uporaba spremenjenih pravil glede preverjanja finančne zmogljivosti preprečuje organizacijam v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih enakopraven dostop do podpore EU, kar ogroža velik delež projektov sodelovanja in evropskih mrež, zlasti v tistih državah EU (tudi Sloveniji!), kjer nacionalni predpisi nepridobitnim organizacijam ne dovoljujejo ustvarjanja finančnih rezerv, kar EU razume kot ključno pri dokazovanju finančne zmogljivosti.

– Nepridobitne kulturne organizacije potrebujejo javno podporo, še posebej zaradi svojega netržne usmerjenosti in zavezanosti svojemu poslanstvu, kar je bistvenega pomena za ustvarjanje in pospeševanje negospodarske vrednosti kulture. Vendar je njihov dostop do finančne podpore EU, ki jo bo zagotavljala naslednja generacija programov financiranja, ogrožen.

(Slika: Interaktivna vizualizacija rezultatov črpanja sredstev iz programov EU za kulturo, film in avdiovizualno področje od leta 2000 dalje. Več tukaj.)

To je pomembno sporočilo tudi za nevladne kulturne organizacije, da se zavedajo, da evropski kulturni sektor sestavljajo predvsem nepridobitne mikroorganizacije (kar 95 % organizacij kulturnega in ustvarjalnih sektorjev zaposluje manj kot 10 ljudi!). Vključujejo pa številne ustvarjalce in druge strokovnjake v kulturi, se (mednarodno) povezujejo in s svojim delovanjem dosegajo številne državljane EU. Zato, da lahko uresničijo svoje poslanstvo in še naprej pomembno prispevajo k družbenemu in gospodarskemu razvoju Evrope, potrebujejo finančno podporo za trajnostno (mednarodno) delovanje.

To velja tudi za program EU Ustvarjalna Evropa, v katerem slovenski NVO sektor ves čas nadpovprečno uspešno sodeluje. Na zavodu Motovila nas skrbi, da se povečuje delež tistih NVO, ki so uspešne na razpisih Kultura in jih Izvajalska agencija EACEA oceni kot »nizko finančno zmogljive«. S tako oceno ostanejo brez pred-financiranja, kar ogrozi izvedbo projekta in jih postavi v neenakovreden položaj v primerjavi z javnim sektorjem, ki avtomatično prejme delež podpore takoj ob podpisu pogodbe o sofinanciranju EU.

Pomembno je torej, da opozorimo na pomen dostopa do finančne podpore EU, ki pomembno prispeva k trajnostnemu (mednarodnemu) delovanju nepridobitnih kulturnih organizacij na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Naredimo skupaj nekaj hrupa, da se bo slišal tudi glas kulturnih in ustvarjalnih sektorjev!

Več o kampanji na CAE.
V branje priporočamo Vrednost in vrednote kulture.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1