Ggc

Go Green Cinema

Projekt Go Green Cinema (GGC), ki ga vodi Kinoatelje skupaj z zavodom Motovila, ponuja rešitve za večjo in bolj enakomerno dostopnost kvalitetne filmske ponudbe v čezmejnem slovensko-italijanskem prostoru.

Cilj projekta GGC je vzpostaviti mrežo kulturnih prizorišč na obeh straneh meje, ki bodo opremljena s sodobno mobilno opremo za predvajanje digitalnih kinematografskih vsebin (DCP) v lokalnem okolju.

S programi strokovnega usposabljanja bomo usposobili tehnični kader in kulturno-turistične akterje za izvajanje inovativnih in trajnostnih kulturnih dogodkov, hkrati pa jih opolnomočili in spodbudili k sodelovanju v širšem evropskem prostoru.

Projekt za večjo in bolj enakomerno dostopnost kvalitetne filmske ponudbe v čezmejnem slovensko-italijanskem prostoru in krepitev trajnostne kulturne ponudbe.
Partnerji projekta: Kinoatelje (vodja), Motovila.
Trajanje: 18. 12. 2023–17. 12. 2025.

Projekt Go Green Cinema – GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Motovila k projektu prinaša strokovnost s področja mednarodnega in medsektorskega sodelovanja ter spodbujanja trajnostnega razvoja kulturnega sektorja. Organizirali bomo usposabljanja, spodbujali uvajanje trajnostnih ukrepov v praksi ter analizo vplivov na okolje, kar bo podlaga za oblikovanje priročnika za zeleno izvedbo kulturnih dogodkov.

Kinoatelje ima dolgoletne izkušnje na področju organizacije medkulturnih in čezmejnih festivalov, filmskih dogodkov ter produkcije avdiovizualnih vsebin, zavod Motovila pa k projektu prinaša strokovnost s področja mednarodnega in medsektorskega sodelovanja ter spodbujanja trajnostnega razvoja kulturnega sektorja.

Projekt vključuje celoten čezmejni teritorij (Nova Gorica, Gorica, Dolina Soče, Brda, Vipavska dolina, Trnovsko-Banjška planota, Kras itn.) in bo razširjal filmsko kulturo tudi v odročnejše kraje, denimo tja, kjer trenutno ni na voljo ustrezne infrastrukture za profesionalne in kvalitetne filmske projekcije. Nagovarjal bo širšo čezmejno javnost, lokalne prebivalce, naključne tuje obiskovalce in udeležence programov Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bomo spremljali vzpostavitev mreže zelenih filmskih prizorišč GGC in izvedbo programa potujočega kina z namenom uvajanja trajnostnih ukrepov pri izvedbi kulturnih dogodkov. Skozi projekt bo nastal javno dostopen priročnik, ki bo v pomoč tudi drugim akterjem z območja Evropske prestolnice kulture GO! 2025 v procesu zelenega prehoda.

Projekt GGC bo skupaj s sodelujočimi lokalnimi akterji gradil kulturno-turistično ponudbo, ki bo obiskovalce filmskih projekcij spodbudila tudi k raziskovanju lokalne filmske in druge kulturne dediščine. Pri vzpostavljanju nove kulturno-turistične ponudbe bomo uvajali konkretne trajnostne ukrepe in tudi obiskovalce spodbudili k varovanju okolja in sprejemanju načel trajnostnega turizma.

Javni dogodki in druge aktivnosti bodo potekale v letih 2024 in 2025, vendar je projekt zasnovan dolgoročno: pridobljeno znanje in oprema bosta na voljo drugim organizatorjem kulturnih dogodkov v čezmejnem prostoru tudi po letu 2025. Z izobraževalnimi vsebinami želimo spodbuditi partnerje znotraj mreže, da bodo tudi sami dalje razvijali nove vsebine in krepili trajnostno lokalno kulturno ponudbo. S projektom GGC jim bomo omogočili dostop do orodji in vrhunske tehnologije ter ponudili znanje za trajnostno organizacijo dogodkov in kompetentno povezovanje na evropski ravni.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1