Ggc Image Motovila Mailchimp1200x800

Motovila spodbuja zelene prakse kot partner projekta Go Green Cinema

Motovila si prizadeva spodbuditi spremembe praks delovanja kulturnih izvajalcev, da bodo lahko upoštevali zelene vidike tako pri oblikovanju in izvajanju svojih aktivnosti ter pri vsakodnevnemu delu.

V sodelovanju s strokovnjaki smo zasnovali program strokovnega usposabljanja s ciljem ponuditi predstavnikom kulturnih organizacij praktična znanja in kompetence na področju uvajanja zelenih praks.

Uvodna delavnica bo potekala v torek, 7. maja v Gorici (IT). V sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj in IPoP – Inštitutom za politike prostora se bomo posvetili načrtovanju trajnostne mobilnosti in zelene pisarne.

Udeleženci bodo prejeli osnovno znanje in orodja, s katerimi bodo v svojih organizacijah lažje začeli načrtovati in uvajati bolj zelene prakse pri vsakodnevnem delovanju in izvedbi kulturnih dogodkov v lokalnem okolju. Spoznali bomo npr. ukrepe za zmanjšanje okoljskega in ogljičnega odtisa organizacije in kako pripraviti mobilnostni načrt in vplivati na spreminjanje potovalnih navad zaposlenih in obiskovalcev.

Do konca leta 2025 sledijo še 3 delavnice z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki.

Vzporedno bomo spremljali izvajanje aktivnosti potujočega kina Go Green Cinema (GGC), s katerimi bo Kinoatelje pripeljal kvaliteten filmski program tudi v odročnejše kraje čezmejnega slovensko-italijanskega prostora. Cilj spremljanja je spodbujanje uvajanja trajnostnih ukrepov v praksi ter analiza vplivov na okolje, kar bo podlaga za oblikovanje priročnika za zeleno izvedbo kulturnih dogodkov. Aktivnosti bomo zaključili na konferenci jeseni 2025 v Gorici (IT) v okviru festivala Poklon viziji.

Projekt GGC nagovarja širšo čezmejno javnost, lokalne prebivalce in obiskovalce programov Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Projekt Go Green Cinema – GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1