Mip Amplifier (5)

MIP-Amplifier: projekt za okrepitev dejavnosti informacijskih točk za mobilnost

Cilj projekta MIP-Amplifier (MIP-A) je olajšati in optimizirati mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev v EU s spodbujanjem zanesljivih, brezplačnih in dostopnih informacij po meri, in sicer tako, da bo ta dejavnost bolje dokumentirana in vidna. Projekt vključuje vse umetniške in kulturne sektorje.

Vodja projekta je On the Move skupaj z dvema partnerskima informacijskima točkama za mobilnost (MIP), članicama mreže On the Move, in sicer Motovila (Slovenija) in touring artists (Nemčija).

Motovila bo med 11. in 13. septembrom 2023 v Ljubljani gostila kolege touring artists, izjemne strokovnjake, ki v okviru dejavnosti informacijske pisarne za mobilnost v kulturi – MIP svetujejo ustvarjalcem, ki se pri delu v mednarodnem prostoru soočajo z administrativnimi in drugimi izzivi.

Projekt ima tri glavne cilje:

1. Opolnomočiti na novo vzpostavljene točke MIP, da okrepijo svoje zmogljivosti za boljšo podporo sektorju v vsej njegovi raznolikosti, in pomagati pri vzpostavitvi morebitnih novih točk MIP v drugih državah EU s pomočjo priročnika MIP, ki bo prispeval h krepitvi skladnih in usklajenih ukrepov med obstoječimi in novimi točkami MIP. Ta priročnik MIP (ali orodje za prenos znanja) bo zasnovan v okviru usposabljanja, ki bo potekalo od 11. do 13. septembra 2023 v Ljubljani.

2. Okrepiti prepoznavnost točk MIP in njihove dejavnosti z namensko spletno stranjo, ki bo umetnikom in kulturnim delavcem zagotavljala enostavno dostopne informacije in prilagojeno podporo ter jih hkrati preusmerjala na posamezne točke MIP in/ali ključne vire. Spletna stran bo aktivna in dostopna od 20. novembra 2023.

3. Zavzemanje za pravičnejši dostop do pravic in informacij za mobilne umetnike in kulturne delavce s pomočjo prvega konsolidiranega poročila, pripravljenega z novim orodjem za zbiranje podatkov, ki bo podlaga za nadaljnje politike na EU in nacionalni ravni.

Projekt se bo predvidoma zaključil z delavnico MIP 20. novembra 2023 v Bruslju, skupaj s predstavitvijo rezultatov projekta 21. novembra 2023 predstavnikom EU in držav članic, evropskim kulturnim mrežam in zagovorniškim platformam.

Projekt MIP-A je prejel podporo ECAS-European Citizen Action Service kot del projekta EURECA 2023, ki ga sofinancira Evropska unija.

Projekt se izvaja od junija do decembra 2023.

Celoten seznam podprtih projektov ECAS si oglejte tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1