Otm Photo By Mohamed Gharbi Copie De Cmf Day 01 4

Mobilnost je pomembna

Evropski parlament v svojem osnutku poročila Parlamenta s priporočili Komisiji o okviru EU za socialni in poklicni položaj umetnikov in delavcev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih priznava, da je mobilnost pomemben element poklicne umetniške dejavnosti in kariere, pri čemer je mobilnost umetnikov povezana s posebnimi izzivi, zlasti v zvezi s socialno zaščito in obdavčitvijo, kar zahteva sprejetje posebnih ukrepov.

Države članice pri tem spodbuja, naj vzpostavijo nove ali okrepijo obstoječe informacijske točke za mobilnost, med katerimi je tudi Motovila. V skupaj 12 državah, vključno s Slovenijo, si namreč že prizadevamo za reševanje administrativnih izzivov, s katerimi se umetniki in kulturni delavci soočajo pri čezmejnem delu. Evropski parlament (odbora CULT in EMPL) bo o osnutku poročila razpravljal 29. junija.

Motovila bo o trajnostni mobilnosti razpravljala 12. septembra. Obkrožite na koledarju!

[Foto Mohamed Gharbi: OTM Forum za mobilnost v kulturi 2023.]

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1