Mip A Brussels 20231121 (1)

Kako smo zaključili projekt MIP-A

V Bruslju smo skupaj On the Move in touring artists 20. in 21. novembra 2023 zaokrožili in predstavili aktivnosti projekta MIP-A. V okviru projekta smo pripravili priročnik MIP,  spletno stran MIP in prvo konsolidirano poročilo s podatki o mobilnosti v kulturi, ki bo podlaga za nadaljnje politike na EU in nacionalni ravni.

Cilj projekta MIP-Amplifier (MIP-A) je olajšati in optimizirati mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev v EU s spodbujanjem zanesljivih, brezplačnih in dostopnih informacij po meri, in sicer tako, da bo ta dejavnost bolje dokumentirana in vidna. Projekt vključuje vse umetniške in kulturne sektorje.

Vodja projekta je On the Move skupaj z dvema partnerskima informacijskima točkama za mobilnost (MIP), članicama mreže On the Move, in sicer Motovila (Slovenija) in touring artists (Nemčija).

Čeprav je bil projekt MIP-A časovno omejen (6 mesecev), bodo njegovi rezultati in izsledki v prihodnjih letih dodatno obogateni in razviti skupaj z mrežo MIP in On the Move.

Trije cilji projekta s tremi konkretnimi rezultati:

Mip A Brussels 20231121 (5)1. Opolnomočiti na novo vzpostavljene točke MIP, da okrepijo svoje zmogljivosti za boljšo podporo sektorju v vsej njegovi raznolikosti, in pomagati pri vzpostavitvi morebitnih novih točk MIP v drugih državah EU s pomočjo priročnika MIP, ki bo prispeval h krepitvi skladnih in usklajenih ukrepov med obstoječimi in novimi točkami MIP. Ta priročnik MIP (ali orodje za prenos znanja) smo zasnovali v okviru usposabljanja, ki je potekalo septembra 2023 v Ljubljani.

2. Okrepiti prepoznavnost točk MIP in njihove dejavnosti z namensko spletno stranjo, ki bo umetnikom in kulturnim delavcem zagotavljala enostavno dostopne informacije in prilagojeno podporo ter jih hkrati preusmerjala na posamezne točke MIP in/ali ključne vire. Spletna stran je aktivna in dostopna od 20. novembra 2023.

3. Zavzemanje za pravičnejši dostop do pravic in informacij za mobilne umetnike in kulturne delavce s pomočjo prvega konsolidiranega poročila, pripravljenega z novim orodjem za zbiranje podatkov, ki bo podlaga za nadaljnje politike na EU in nacionalni ravni.

Projekt se je zaključil z delavnico MIP 20. novembra 2023 v Bruslju, skupaj s predstavitvijo rezultatov projekta 21. novembra 2023 predstavnikom EU in držav članic, evropskim kulturnim mrežam in zagovorniškim platformam.

Projekt MIP-A je prejel podporo ECAS-European Citizen Action Service kot del projekta EURECA 2023, ki ga sofinancira Evropska unija.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1