Mip A In Ljubljana 2023 ©motovila Photo By Katja Goljat Kat4858 – Kopija

Usposabljanje MIP-A s partnerskimi organizacijami

Septembra smo v Ljubljani gostili kolege iz touring artists (DE) in On the Move (BE/FR), s katerimi smo izvedli usposabljanje s ciljem opolnomočiti na novo vzpostavljene informacijske točke za mobilnost in zasnovali priročnik za novince MIP – Mobility Information Points. Na del usposabljanja smo v Hišo EU povabili tudi partnerje iz EURES, SOLVIT, Tvoja Evropa nasveti, Asociacija in zavod PIP ter predstavnike Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Aktivnosti so del projekta za okrepitev dejavnosti informacijskih točk za mobilnost MIP-Amplifier s podporo ECAS.

Ali ste vedeli, da obstajajo informacijski portali in službe za pomoč uporabnikom, ki jih zagotavlja Evropska komisija za podporo mobilnosti državljanov v EU? Njihove storitve nudijo informacije o mobilnosti, zlasti o življenju in delu v drugih državah članicah EU, pa tudi o vprašanjih, kot so socialna varnost, delo, bivanje itd. Državljani EU se lahko za pomoč neposredno obrnejo na npr.:

  • Spletišče Tvoja Evropa – nasveti (ECAS) zagotavlja informacije in nasvete o pravicah državljanov in podjetij v EU. Ponuja praktične nasvete in uporabne napotke za življenje, študij, delo, nakupovanje, potovanje ali poslovanje (za podjetja) v EU. Ekipa neodvisnih pravnih strokovnjakov pokriva vse uradne jezike EU ter dobro pozna pravo EU in nacionalno pravo vseh držav EU.
  • Mreža EURES, ki je začela delovati leta 1994, je evropska mreža za sodelovanje zavodov za zaposlovanje, ki naj bi olajšala prosti pretok delavcev. Zavodi, vključeni v mrežo, si prizadevajo, da bi državljanom Evropske unije zagotovili enake možnosti, kljub jezikovnim oviram, kulturnim razlikam, birokratskim izzivom, različnim zakonodajam o zaposlovanju in pomanjkljivemu priznavanju pridobljenih kvalifikacij po vsej Evropi. V Sloveniji deluje na Zavodu RS za zaposlovanje.
  • Mreža SOLVIT je brezplačna storitev, ki jo ponuja javna uprava vsake države članice EU, Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Centri SOLVIT opozorijo javni organ na pravice, ki jih imajo državljani in podjetja v Evropski uniji, in v sodelovanju z njim rešijo nastalo težavo. SOLVIT rešuje npr. priznavanje poklicnih kvalifikacij, pravico do vizuma in prebivanja, zaposlitev v tujini. V Sloveniji deluje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Mreža On the Move (OTM) zagotavlja informacije o mobilnosti v kulturi, mdr. z več kot 60 vodniki za financiranje mobilnosti. Postavlja smernice in se opredeljuje do strokovnih področnih tem. Vključuje več kot 65 članic – od nacionalnih financerjev, mednarodnih mrež, informacijskih točk s področja kulture. OTM je vzpostavila mdr. delovno skupino Mobility Info Points – MIP, ki v mednarodnem kontekstu sodeluje pri izmenjavi informacij o vprašanjih, kot so vizumi, socialna varnost, davki in carinska pravila. Motovila je članica MIP.

Kot nemška informacijska točka za mobilnost (MIP) touring artists ponuja informacije in nasvete za umetnike in kulturne delavce v mednarodnem kontekstu (v/iz Nemčije). Prek spletnega portala (www.touring-artists.info) in brezplačne svetovalne službe se ukvarja z administrativnimi vidiki čezmejne mobilnosti, kot so vizumi, davki, socialna varnost, zavarovanje in carina. touring artists je skupni projekt International Theatre Institute (ITI) Germany, Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK, International Association of Art), in Dachverband Tanz Deutschland (German Dance Association), ki ga podpira zvezni komisar za kulturo in medije.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1