Foto Asiana Jurca Avci Animateka 2021

Enakost spolov v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih

Pred več kot enim letom je Evropska komisija sprejela Strategijo za enakost spolov 2020–2025. Strategija predstavlja cilje in ukrepe politike, da bi do leta 2025 dosegli občuten napredek v smeri zmanjševanja diskriminacije na podlagi spola. Enakost spolov je namreč temeljna vrednota EU in temeljna pravica ter ključno načelo evropskega stebra socialnih pravic.

Enakost spolov je tudi eden izmed ciljev kulturne politike na ravni EU, glej Delovni načrt za kulturo 2019–2022. Kulturni in ustvarjalni sektorji ter mediji imajo velik vpliv na prepričanja in vrednote ljudi, zato predstavljajo ključne kanale za spreminjaje stališč in odvračanje spolnih stereotipov.

[Foto Asiana Jurca Avci: Animateka 2021.]

Priporočila za zmanjšanje neenakosti

V zadnjem poročilu Evropska komisije o enakosti spolov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih so priporočila državam članicam:
– Zagotovite enakost spolov na delovnem mestu.
– Vključite enakost spolov v politike in jo spodbujajte s financiranjem.
– Izvajajte proračunsko načrtovanje na podlagi spola.
– Podpirajte zbiranje podatkov in raziskave.
– Izkoristite potencial kulture, medijev in izobraževanja kot sredstva za spodbujanje enakosti.

*Ines Kežman iz Motovile je sodelovala na okrogli mizi »Enakost spolov v animiranem filmu: Izobraževanje, produkcija in distribucija«, ki je bila na programu Mednarodnega festivala Animateka, 1. decembra 2021. Sodelujoči so razpravljali o različnih oblikah neenakosti v svetu animiranega filma. Ines je izpostavila tudi, da je enakost spolov ena od prednostnih tem programa EU Ustvarjalna Evropa.

Kaj kažejo podatki?

Še vedno so prisotne večplastne razlike med spoloma. Ženske kot umetnice in kulturne delavke imajo slabši dostop do sredstev za ustvarjanje in delo, so na splošno plačane precej manj kot moški ter zasedajo premalo vodilnih položajev in drugih odločevalskih funkcij, preslabo pa so zastopane tudi na umetniškem trgu.

V avdiovizualnem sektorju …

Poročilo mreže EWA – European Women’s Audiovisual network kaže, da so ženske na vseh ravneh filmske industrije slabše zastopane. Kljub temu, da je delež diplomatk skoraj enak deležu diplomantov na filmskih šolah. Velika večina finančnih sredstev gre filmom, ki so jih režirali moški. Poleg tega so ženske bolj zastopane pri filmih z nižjimi proračuni in pa pri dokumentarnih filmih. Ženske so slabše zastopane v komisijah, ki odločajo o financiranju.

Podatki kažejo tudi na neravnovesje med spoloma na delovnih mestih v filmskem sektorju. S kostumografijo, frizuro, ličenjem in avdicijami se večinoma ukvarjajo ženske. S scenarijem, režijo, zvokom, sliko, glasbo ipd. pa se večinoma ukvarjajo moški. Oba spola sta enakovredno zastopana npr. na področju menedžmenta.

O izziv na področju animacije

O izzivih filmske industrije, še posebej na področju animacije, smo se pogovarjali tudi na okrogli mizi Enakost spolov v animaciji* na festivalu Animateka. Sodelujoče razpravljavke so opozorile na težave, s katerimi se soočajo kot režiserke in producentke. Pogovarjali smo se o težavah s katerimi se soočajo pri usklajevanju družinskega in profesionalnega življenja, o možnostih strokovnega usposabljanja in napredovanja ter financiranja projektov. Dotaknili smo se tudi odnosov znotraj kolektiva in v avdiovizualni industriji na splošno. Posnetek pogovora bo dostopen konec januarja 2022.

Ustvarjalna Evropa in enakost spolov

Evropska komisija bo s programom Ustvarjalna Evropa še naprej podpirala projekte, ki spodbujajo enakost spolov. Poleg tega bo v sklopu MEDIA predstavila strategijo za enakost spolov v avdiovizualni industriji, kar bo vključevalo finančno podporo, strukturiran dialog ter mentoriranje in usposabljanje režiserk, producentk in scenaristk.

Viri, ki smo jih uporabili in jih priporočamo v branje:
– Sklepi Sveta o delovnem načrtu za področje kulture 2019–2022.
Where are the women directors in European films? Gender equality report on female directors (2006–2013), EWA Network.
– Kampanja #CharactHer, https://characther.eu/
– Poročilo Komisije Towards gender equality in the cultural and creative sectors, 2021.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1