Creativeeurope Ced 1200x800px

Kaj je Ustvarjalna Evropa?

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027 in je vodilni in edini instrument Evropske unije namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Motovila od leta 2014 izvaja dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), nacionalne informacijske pisarne za program Ustvarjalna Evropa. Domačemu sektorju pomagamo npr. strokovno oceniti projektno idejo, pri iskanju partnerjev po Evropi, svetujemo pri iskanju drugih nacionalnih in mednarodnih možnosti financiranja itd. (in ne delimo sredstev EU!).

Informacije o aktualnih razpisih najdete na spletnem mestu CED Slovenija.

Spremljajte #CEDSlovenia #CreativeEurope #UstvarjalnaEvropa #PushBoundaries.

Komu je Ustvarjalna Evropa namenjena?

7-letni proračun Ustvarjalne Evrope znaša 2,4 milijarde evrov. S temi sredstvi bo Ustvarjalna Evropa pomagala:

 • zaščititi, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter dediščino;
 • povečati konkurenčnost in gospodarski potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti AV sektorja.

Sredstva bodo namenjena kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev, in sicer v okviru treh sklopov: Kultura, MEDIA in Medsektorski sklop.

POMNITE: Razpisni postopek v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu Funding & Tender Opportunities.

Kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu:

 • države članice EU (27),
 • določene tretje države* ali regije (dvostranski ali večstranski ukrepi sodelovanja) in
 • mednarodne organizacije (UNESCO, Svet Evrope, OECD, WIPO).
  *Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.

Več o programu Ustvarjalna Evropa na spletu CED Slovenija, spremljajte Facebook @CEDSlovenia, berite e-novice.

Prelistajte publikacijo!

Publikacija Ustvarjalna Evropa 2021–2027 (.pdf), ki je izšla pri Motovili, vključuje “abc” informacije o EU programu financiranja, komu je uspelo iz Slovenije in kako vam lahko pomaga CED Slovenija.

Če jo želite v tiskani obliki, nam pišite.Motovila Ue Bannerji 24


Ustvarjalno Evropo 2021–2027 sestavljajo trije programski sklopi:

KULTURA, ki za vse kulturne in ustvarjalne sektorje (razen avdiovizualnega in filmskega sektorja) vključuje:

 • horizontalne ukrepe s podporo za projekte kulturnega sodelovanja, mreže poklicnih organizacij, platforme za promocijo evropskih umetnikov in del, programe za individualno mobilnost;
 • sektorsko podporo na področju glasbe, knjige in založništva, kulturne dediščine in arhitekture ter drugih sektorjev;
 • posebne ukrepe za nagrajevanje in spodbujanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade za književnost, glasbo, arhitekturo in kulturno dediščino, evropske prestolnice kulture in znak evropske dediščine.

MEDIA, ki avdiovizualnim in filmskemu sektorju v različnih tematskih sklopih omogoča podporo za razvoj AV projektov, distribucijo, promocijo evropskih filmov, televizijskih vsebin in videoiger ter strokovna usposabljanja za producente, režiserje in scenariste idr. AV strokovnjake. Podpira tudi mreže evropskih filmskih festivalov in kinematografov.

MEDSEKTORSKI SKLOP spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in po novem vključuje tudi sektor novičarskih medijev. Povezuje kulturne, AV idr. ustvarjalne sektorje na naslednjih področjih in/ali dejavnostih:

 • Razvoj politike in zbiranje podatkov o medsektorskih dejavnostih.
 • Mednarodna izmenjava izkušenj in znanja ter mreženje.
 • Laboratorij za ustvarjalne inovacije.
 • Podpora novičarskim medijem.
 • Evropska mreža centrov Ustvarjalna Evropa.

– Več o programu Ustvarjalna Evropa na spletu CED Slovenija.
– Kaj vse prinaša nova Ustvarjalna Evropa, preverite v letaku Komisije.
– Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.

Spremljajte nas na spletu, berite e-novice.

Dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa (CED Slovenija) Motovila izvaja s podporo Ministrstva za kulturo RS in Evropske komisije (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo ter Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo).

Logo Motovila Sofinancira Eu&mk

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1