200925 Enakost Spolov V Kulturi Konferenca 006nzg

Mesto žensk objavilo Smernice za enakost spolov v kulturi

Mesto žensk je oblikovalo strateški dokument s predlogi ukrepov za zagotavljanje enakosti spolov v kulturi. Smernice se opirajo na izsledke mednarodne konference in spletne delavnice Enakost spolov v kulturi (sept. 2020), ki je bila na programu 26. Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk. Slonijo tudi na poročilu Gender Equality: Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors kot del strukturiranega dialoga Voices of Culture na temo uravnoteženosti spolov v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih.

[Foto: 26. Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk by Nada Žgank.]

Smernice za enakosti spolov v kulturi vsebujejo tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe za preprečevanje neenakosti in doseganje enakosti spolov v kulturnem in kreativnem sektorju. Predlagajo, naj spolna uravnoteženost postane obvezni kriterij pri upravljanju in razdeljevanju javnih sredstev ter njihovi porabi. Dokument tako financerje kot financirane nagovarja, naj oblikujejo pregledne kriterije in izvajajo jasne strategije za doseganje spolne enakosti na kadrovski in programski ravni, ko bo ta dosežena, pa poskrbijo za njeno ohranjanje.

Dokument je namenjen državnim institucijam, lokalnim samoupravam, javnim zavodom, nevladnim organizacijam ter delavkam in delavcem v kulturi, saj določa merila in predlaga ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov v kulturnem in kreativnem sektorju na vseh naštetih ravneh. Smernice obravnavajo tudi področje kulturnoumetnostne vzgoje kot presečišča med kulturo ter vzgojo in izobraževanjem.

Creativeeurope2021 2027 Eac 1100x350Ali ste vedeli, da je Svet Evropske unije enakost spolov umestil med pet prednostnih nalog Delovnega načrta za kulturo (2019–2022)? Kultura namreč lahko odigra ključno vlogo pri izpodbijanju spolnih stereotipov in spodbujanju emancipatornih družbenih sprememb. Enakost spolov bo tudi pomembna tema novega programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1