Architectural Architecture Atomium 1595085

Delovni načrt za kulturo 2019–2022

Svet Evropske unije je sprejel sklepe o delovnem načrtu za kulturo (Work Plan for Culture) 2019–2022. Strateški dokument določa prednostne naloge in opredeljuje konkretne ukrepe za reševanje vse večjega prehoda na digitalne tehnologije, globalizacijo in vse večjo družbeno raznolikost na področju kulturne politike EU.

Delovni načrt za kulturo 2019–2022 določa pet prednostnih nalog:
1. trajnost na področju kulturne dediščine;
2. kohezija in blaginja;
3. podporni ekosistem za kulturni in ustvarjalne sektorje in evropske vsebine;
4. enakost spolov;
5. mednarodne kulturne povezave.

Delovni načrt prav tako določa dve horizontalni prioriteti, tj. digitalizacija in statistika.


Deli

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1