Motovila Mobility4creativity 1920 180 2023 Mob

Forum Mobilnost ZA ustvarjalnost

Datum dogodka 12.09. 2023 • 09:00  −  12.09. 2023 • 15:00
VstopninaBrezplačno

Motovila v sodelovanju s partnerji 12. septembra 2023 v Ljubljani organizira mednarodni forum pod naslovom »Mobilnost ZA ustvarjalnost«. Z domačimi in tujimi strokovnjaki bomo razpravljali o trajnostni in pravični (mednarodni) mobilnosti v kulturi.

Kultura ima ključno vlogo pri zelenem prehodu na področju ozaveščanja, učenja, komuniciranja, izmenjave znanj in dobrih praks. Kulturni in ustvarjalni sektorji lahko s svojimi vsebinami, delovanjem in izvajanjem (evropskih) projektov spodbujajo zeleno miselnost. Zato bodite z nami in prispevajte k trajnostnemu (so)delovanju!

Obvezne so spletne prijave do petka, 8. septembra do 13.00. Število mest je omejeno.

Spremljajte #Mobility4Creativity

Kdaj

Torek, 12. september, 9.00–15.00

Kje

Ljubljana, Dvorana Alme Karlin - Cankarjev dom

Prijave do

petka, 8. septembra do 13.00

Mobilnost je pomemben element poklicne umetniške dejavnosti in kariere. Pri tem je nujno upoštevati naš vpliv na zemeljske vire, okolje in podnebje – kakovost zraka, onesnaževanje s hrupom ter rabo fosilnih goriv, vode, zemlje, itd. Potreben je sistemski in medsektorski pristop k podnebnim spremembam. Pozivi k zeleni mobilnosti zato naraščajo. A stroški, povezani z zeleno mobilnostjo so za predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev obremenitev, saj nimajo vsi enakega dostopa do infrastrukture, finančnih spodbud ali informacij. Kako torej spodbujati trajnostno in odgovorno mobilnost, hkrati pa ne stigmatizirati, diskriminirati ali izključevati udeležencev iz odmaknjenih, obrobnih in infrastrukturno šibkejših okolij? Kako prilagoditi naše načine in razloge za mobilnost? Kako je kulturni sektor lahko odporen, se prilagaja in prispeva k blaženju podnebnih sprememb?

PROGRAM FORUMA, 9.00–15.00

9.00-9.30: Registracija s kavo dobrodošlice
9.30-9.45: Uvodni pozdrav – Mateja Lazar, Motovila in dr. Sonja Kralj, Ministrstvo za kulturo (SI)
9.45-10.20: Uvodna predstavitev – Tim Wagendorp, Vlaams Audiovisueel Fonds (BE)
10.20-11.30: Razprava 1 z gosti Gabriele Rosana (BE), dr. Aidan Cerar (SI), Tina Kenk (SI); moderira Helena de Winter (BE)
11.30-12.30: Odmor s pogostitvijo
12.30-13.30: Razprava 2 z gosti Júlia Mihályfy (HU), Birgit Berndt (SE), Dušan Dovč (SI); moderira Mondik Gábor (HU)
13.30-13.50: Zaključna beseda – Jana Wilcoxen
==================================
13.50-14.30: Kaj je MIP – Mobility Information Points? z gosti touring artists (DE)

Po uvodnem nagovoru Tima Wagendorpa (Vlaams Audiovisueel Fonds), strokovnjaka za okoljsko trajnost, bosta sledili dve razpravi. Prva bo usmerjena v politike (»od zgoraj navzdol«) in bo namenjena izmenjavi strategij, pristopov in praks z namenom, da se v prihodnosti uporabijo na lokalni in nacionalni ravni. Druga razprava pa bo usmerjena sektorsko in praktično (»od spodaj navzgor«) – v ospredju bodo preizkušene trajnostne in zelene pobude, ki lahko služijo kot navdih na različnih kulturno-umetniških področjih. Gostili bomo predstavnike vodilnih evropskih in domačih institucij, ki o nujnih spremembah razmišljajo, jih promovirajo in udejanjajo v praksi, med njimi On the Move (Helena de Winter), touring artists (Christine Heemsoth in Sebastian Hoffman), Culture Action Europe (Gabriele Rosana), IPOP – Inštitut za politike prostora (dr. Aidan Cerar), CMEPIUS (Tina Kenk), CED Madžarska (Mondik Gábor), Pro Progressione (Júlia Mihályfy), Norrlandsoperan (Birgit Berndt), MGLC – Mednarodni grafični likovni center (Dušan Dovč) idr.

Na forumu bomo predstavili tudi informacijske točke za mobilnost (MIP), katerih cilj je reševanje administrativnih izzivov, s katerimi se umetniki in kulturni delavci soočajo pri čezmejnem delu. Še posebej se bomo osredotočili na mobilnost v/iz Nemčije, saj bodo z nami predstavniki touring artists, ki je skupni projekt organizacij International Theatre Institute (ITI), Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) in Dachverband Tanz Deutschland.

Forum je namenjen ustvarjalcem, kulturnim delavcem, upravljalcem rezidenčnih prostorov in izvajalcem umetniških rezidenčnih programov (AiR), uradnikom, odločevalcem, prikazovalcem in vsem, ki jih zanima trajnostna in pravična mobilnosti v kulturi.

Dan kasneje, 13. septembra, bomo forum zaokrožili s praktično in strateško delavnico načrtovanja trajnostne mobilnosti in zelene pisarne, ki jo bosta vodila Gaja Brecelj (Umanotera) in dr. Aidan Cerar (IPOP).

Spremljajte #Mobility4Creativity

 

Motovila dogodek organizira v sodelovanju s Cankarjevim domom, touring artists, On the Move, CED Madžarska idr. partnerji. Forum Mobilnost ZA ustvarjalnost sofinancira Evropska unija. Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

PRIJAVE NA FORUM

Obvezne so spletne prijave (glej obrazec spodaj) do petka, 8. septembra do 13.00.
Število prostih mest je omejeno. Vljudno prosimo za odgovorne prijave, s čimer boste pripomogli k trajnostni izvedbi srečanja.
Dogodek je brezplačen in bo potekal v angleškem jeziku brez tolmačenja.

Dodatne informacije: info[at]motovila.si

Kdo bo z nami ...

TimTim Wagendorp je kot okoljski znanstvenik in strokovnjak za politike delal v združenju podjetij za ponovno uporabo, od leta 2017 pa je koordinator za trajnost pri Flamskem avdiovizualnem skladu VAF. Osredotoča se predvsem na filmsko in medijsko produkcijo, ki jo podpira VAF, o okoljski trajnosti pa ozavešča tudi na drugih povezanih področjih, npr. pri delovanju kinematografov, pisanju scenarijev, na področju video iger, animacije in izobraževanja. Spodbuja, da cilje trajnostnega razvoja uporabljamo kot moralni kompas pri svojem delu. Sodeluje s številnimi organizacijami, mdr. z Green Screen (EURECA), Cineregio in EFAD.

Helena De Winter je zagovornica mednarodnega kulturnega sodelovanja in podpira kulturne organizacije pri njihovih mednarodnih razvojnih strategijah in evropskih projektih. Vodi delavnice in moderira konference idr. strokovne dogodke na tem področju. Svojo poklicno pot je začela kot vodja orkestra pri Baročnem orkestru Evropske unije in nato deset let koordinirala Evropsko mrežo za staro glasbo, ki jo financira Evropska komisija. Leta 2021 je soustanovila podjetje Chapeau! Culture Consulting, ki podpira kulturne organizacije pri njihovem mednarodnem razvoju. Sodelovala je s številnimi institucijami, zlasti s področja glasbe in uprizoritvenih umetnosti. Trenutno koordinira projekt MIP-Amplify, ki ga izvaja On the Move (BE) s partnerjema touring artists (DE) in Motovila (SI). Na univerzah Paris-Saclay in Montpellier poučuje evropski projektni menedžment za magistrske študente. Je članica odbora strokovnjakov regionalne delegacije ministrstva za kulturo (DRAC).

Gabriele Rosana je direktor za politike pri Culture Action Europe (CAE), največji evropski medsektorski kulturni mreži, ki združuje številne področje organizacije, strokovnjake in oblikovalce politik. Preden se je pridružil CAE, je delal za predsednika Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta in poročevalca za program Ustvarjalna Evropa ter za različne italijanske in evropske možganske truste, specializirane za zadeve EU, pri čemer je intenzivno spremljal oblikovanje politik EU na področju kulture, izobraževanja, medijev in digitalnih tehnologij. Magistriral je iz prava EU na College of Europe v Bruggeu in je samostojni novinar, ki za različne medije pokriva EU in zunanje zadeve.

Aidan Cerar Ipopdr. Aidan Cerar je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi Leuphana Lüneburg v Nemčiji. Na Inštitutu za politike prostora – IPoP se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi praksami, ustvarjanjem prostora in trajnostno mobilnostjo, predvsem pa sodelovanjem javnosti v urejanju prostora. Sodeluje tudi v raziskavah in predava na fakultetah. Pred tem se je na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije ukvarjal s projekti, povezanimi s trajnostno mobilnostjo in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja. Sodeloval je pri ustanavljanju Knjižnice REČI, socialne inovacije, in razvoju nove oblike podpore lokalnim pobudam, imenovani Zunaj. Je soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za prostorska vprašanja Maja Farol.

Tina Kenk je že 16 let zaposlena na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS. Ima izkušnje z izvajanjem različnih mednarodnih projektov in programov (Evropa za državljane, Vseživljenjsko učenje, Erasmus), pri čemer je odgovorna za tehnično in vsebinsko podporo. Trenutno je odgovorna za področje Erasmus+ šport, organizacijo dogodkov, validacijo OID kod, skrbi za prevode in nudi tehnično podporo za ocenjevalce. Poleg tega je v centru CMEPIUS zadolžena tudi za kontaktno točko Erasmus+ Green. Program Erasmus+ daje v aktualnem programskem obdobju velik poudarek izvajanju okolju prijaznih praks in vprašanjem trajnostnega razvoja – #ZeleniErasmusplus. Program s tem namenom pomaga razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja ter podpira celovite institucionalne pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost.

Gábor Mondik od leta 2008 dela v madžarskem Centru Ustvarjalna Evropa, nacionalni informacijski točki za program EU Ustvarjalna Evropa. Od septembra 2015 je namestnik generalnega direktorja in vodja centra za podprogram Kultura. Gábor je letos ob dnevu Evrope, ki ga je organiziralo predstavništvo Evropske komisije v Budimpešti, prejel nagrado “Madžari za Evropo”. Nagrada se podeljuje ljudem, ki imajo dolgoletne in izjemne zasluge pri spodbujanju temeljnih vrednot Evropske unije.

Júlia Mihályfy je vodja evropskih projektov pri Pro Progressione, najbolj uspešni madžarski organizaciji v programu Ustvarjalna Evropa, ki v svojih projektih zagovarja celovito vključevanje trajnosti. Júlia je diplomirala iz ekonomije in trženja na univerzi Universidad del Salvador v Buenos Airesu v Argentini, podiplomski študij kulturnega menedžmenta pa je končala na Univerzi za umetnost in oblikovanje Moholy-Nagy v Budimpešti. Ima več kot desetletne izkušnje na področju kulture, komuniciranja in mednarodnih odnosov, saj je med drugim delala za Cervantesov inštitut v Budimpešti in Muzej lepih umetnosti v Budimpešti, ima pa tudi veliko izkušenj na poslovnem področju, saj je delala tako za mala kot mednarodna podjetja.

Birgit Berndt je od leta 2014 umetniška vodja za ples v Norrlandsoperan v mestu Umea na Švedskem in odgovorna za umetniški program in mednarodna sodelovanja. Njen cilj je opolnomočiti predvsem ustvarjalce s področja uprizoritvenih umetnosti, ki delujejo v nordijskih državah in na mednarodni ravni, z dolgoročnimi sodelovanji, rezidenčnimi programi, mentorstvom in produkcijsko podporo. Queer uprizoritvenim umetnostim se aktivno posveča že 10 let. Kot kuratorka, dramaturginja in producentka ima 20-letne izkušnje s področja uprizoritvenih umetnosti, saj sodeluje s festivali, prizorišči, plesnimi organizacijami in koreografi v Nemčiji in na Švedskem.

Dušan Dovč dela kot kustos v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani (MGLC) in je odgovoren za koordinacijo rezidenčnega centra MGLC Švicarija. Trenutno sodeluje v projektu Sustainability is in the AiR (SAiR) s podporo Ustvarjalna Evropa, ki je namenjen razvoju modela trajnostnega upravljanja rezidenčnih centrov za spodbujanje trajnostnih umetniških praks in izboljšanje kariernih možnosti umetnikov.
Dušan je od leta 1997 dejaven na slovenski nevladni sceni: delal je na Zavodu Emzin, od leta 2004 pa na SCCA-Ljubljana. Leta 2019 je prestopil v javni kulturni sektor, najprej na Zavod za turizem, šport in kulturo v Kamniku, kjer je koordiniral projekt Stimulart s podporo Interreg Central Europe. Partnerska mesta Stimulart so se osredotočila na reaktivacijo ustvarjalnega potenciala kulturne dediščine in prazne urbane infrastrukture. Dejaven je v kulturni politiki, zlasti s povezovanjem javnega kulturnega sektorja, NVO in samozaposlenih v kulturi.

Jana Wilcoxen že več kot trideset let dela v kulturi v različnih vlogah, kontekstih in državah. Od leta 2000, ko se je iz Seattla preselila v Ljubljano, je z različnimi slovenskimi javnimi in nevladnimi organizacijami sodelovala pri številnih evropskih projektih, zlasti pri njihovem razvoju in oblikovanju. Kot dolgoletna zunanja sodelavka Motovile prispeva dragocen uvid iz drugega zornega kota, približa podrobnosti in hkrati upošteva in ponudi razmislek o širšem kontekstu.

Kot nemška informacijska točka za mobilnost (MIP) touring artists ponuja informacije in nasvete za umetnike in kulturne delavce v mednarodnem kontekstu (v/iz Nemčije). Prek spletnega portala (www.touring-artists.info) in brezplačne svetovalne službe se ukvarja z administrativnimi vidiki čezmejne mobilnosti, kot so vizumi, davki, socialna varnost, zavarovanje in carina. touring artists je skupni projekt International Theatre Institute (ITI) Germany, Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK, International Association of Art), in Dachverband Tanz Deutschland (German Dance Association), ki ga podpira zvezni komisar za kulturo in medije.

Kje bo forum Mobilnost ZA ustvarjalnost?

Mobilnost ZA ustvarjalnost

Cankarjev dom, Prešernova cesta, 1000 Ljubljana, Slovenija

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1