Motovila Delavnica Koraki Trajnostni Kulturni Dogodki Jun2023 (2)

Trajnostno delovanje kulturnih organizacij zahteva ustrezno podporno okolje

Junija 2023 smo v sodelovanju z zavodom Umanotera na filmskem festivalu Otok organizirali delavnico s praktičnimi rešitvami za bolj trajnostno delovanje kulturnih organizacij v času podnebne krize. Na delavnici smo poudarili, zakaj je nujno govoriti o trajnostnem razvoju tudi na kulturnem področju.

Z udeleženci smo razpravljali o obstoječih in potrebnih praksah kulturnih organizacij iz lokalnega okolja ter izzivih, s katerimi se srečujemo. Preverili smo možne ukrepe in pripravili konkretne rešitve za bolj zeleno delovanje, pri čemer so udeleženci delavnice izpostavili, da potrebujejo ustrezno podporno okolje za uresničitev ukrepov (glej spodaj).

Pristojne institucije, med njimi tudi Ministrstvo za kulturo, npr. pozivajo, da pri razpisnih kriterijih in stroških upošteva zmožnost upravičencev in trajnostno mobilnost glede na regijo, pri čemer je nujno upoštevati pravičnost novo oblikovanih ukrepov.

Motovila Delavnica Koraki Trajnostni Kulturni Dogodki Jun2023 (1)Motovila si prizadeva spodbuditi konkretne spremembe praks delovanja kulturnih izvajalcev, da bodo dosledno in celostno upoštevali trajnostne vidike tako pri oblikovanju in izvedbi programa kot pri delovanju organizacije.

Delavnico v Izoli smo namenili predstavnikom kulturnih in ustvarjalnih organizacij (javnih in zasebnih) ter lokalnih skupnosti, ki dejavno razmišljajo o premiku k bolj trajnostnim praksam. Na dogodku smo v sodelovanju z Umanotero in skupaj z udeleženci preverili obstoječe stanje in predlagali oblikovanje konkretnih usmeritev za trajnostno delovanje na območju slovenske Istre.

Katero podporno okolje potrebujemo in kdo je pristojen, da ga zagotovi?

Povzetek ključnih ugotovitev je uporaben za kulturni in ustvarjalne sektorje, z njim pa nagovarjamo tudi širšo javnost in odločevalce na lokalni in nacionalni ravni.
Potrebno podporno okolje Pristojni
Modernizacija javnega potniškega prometa – nacionalno (železnice, avtobus) in lokalno (kot npr. sistem povezave cele Obale z organiziranim električnim vozilom) država, občine
Zagotoviti, da informacije pridejo do ranljivih skupin država, občine, NVO, mediji
Omejiti netrajnostno izbiro in trajnostno izbiro nastaviti kot privzeto organizatorji dogodkov
Ozaveščena javnost, večje zavedanje lastne odgovornosti na dogodkih organizatorji dogodkov, NVO, mediji, občine, država
Občina in država kot vzor in ne kot učenec

Občina izvede energetsko sanacijo stavb

država, občine
Posluh odločevalcev

Finančne spodbude za zelene ukrepe organizacij in dogodkov
Subvencije lokalni ekološki hrani zaradi cenovne dostopnosti
Ukinitev škodljivih subvencij za škodljivo proizvodnjo
Razpisi MK – upoštevanje pri kriterijih in stroških (glede na zmožnost – npr. trajnostna mobilnost glede na regijo)
Pozor: Upoštevati na pravičnost izvedenih ukrepov

država (predvsem MK, MF, MOPE) in občine
Usklajeno delovanje na lokalni ravni
Poenoteno ravnanje kulturnega sektorja v regiji
javni, privatni, nevladni sektor
Od strategij k akcijskim načrtom (zmanjšanje implementacijskega deficita) država, občine
Vse potrebno prikazati odločevalcem skozi prizmo stroškov ekonomisti, organizatorji dogodkov, NVO
Podpora vodstva kulturne institucije
Prenos znanja izobraževalci, NVO in ostali področni strokovnjaki
Jasna zakonska opredelitev embalaže država
Tehtanje zabojnikov za odpadki in plačilo odvoza glede na kg komunalna podjetja
Vzpostaviti izposojevalnico posode (za pogostitve na dogodkih) občine, NVO, civilna iniciativa
(Ponovno) vzpostaviti sistem povratnih steklenic država

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1