Motovila Ustvarjalnostzatrajnost Sept2022 Fotomatjazrus Rim5309

Ustvarjalnost ZA trajnost: zaupanje umetnikom je ključno

Prva razprava foruma Ustvarjalnost ZA trajnost (Ljubljana, 28. september 2022) je bila usmerjena v oblikovalce politik, in sicer je bil izveden pogovor s kulturnimi menedžerji o njihovih projektih, pri katerih so se financerji odločili za drugačen pristop: Trajnostna orodja in spletni priročnik za trajnost Matthieuja Gillierona za EPK Esch 2022 (LU), ki jih financira luksemburško ministrstvo za okolje, podnebje in trajnostni razvoj; akademski raziskovalni projekt zbiranja podatkov »Zelena produkcija – uprizoritvene umetnosti v tranziciji« Vânie Rodrigues, ki ga financira Univerza v Coimbri (PT); in delo Zale Velkavrh v Sloveniji s temeljnimi interdisciplinarnimi projekti kolektiva Prostorož, ki naslavljajo okoljske in socialne izzive ter jih financirajo številni lokalni financerji.

Moderator Yohann Floch (On the Move) je uvodoma citiral drzno in »skoraj vizionarsko« resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 2020, ki »poziva Komisijo in nacionalne agencije in urade, naj uvedejo merila, da se bodo lahko pri oceni projektov upoštevali njihovi okoljski vidiki in s tem spodbujale bolj ekološke prakse«. Evropska komisija se je v svojem delovnem programu za leto 2023 odločno zavzela za bolj vključujoč in raznolik kulturni in ustvarjalni sektor ter za »bolj zeleno Ustvarjalno Evropo, zlasti v okviru prispevanja k doseganju skupnega cilja 30 % proračunskih odhodkov Unije, namenjenih podnebnim ciljem«. Ta močna volja na ravni EU spodbuja tudi ukrepe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Izpostavil je tudi vprašanje prilagajanja, zlasti napetosti pri prilagajanju, napetosti med resničnostjo in zmožnostmi v različnih delih Evrope ter napetosti med prekarnostjo kulturnega področja in potrebo, da se umetniki podajo na pot prilagajanja podnebnim spremembam, vendar imajo pri tem tudi možnost zadihati in delati.

Motovila Ustvarjalnostzatrajnost Sept2022 Fotomatjazrus Rim6394

Glede kulturnih projektov v zvezi s trajnostjo so kulturni organizatorji v razpravi imeli naslednja sporočila za oblikovalce politik in financerje:

 1. Da razumejo, kako organizacije gledajo na vlogo financerjev – »Od politike pričakujem, da bo kot moji starši: da zagotavlja finančno varnost, podporo v stiski, svobodo pri razmišljanju in razvoju orodij ter da ocenjuje rezultate skupaj z mano« (Matthieu Gillieron).
 2. Zaupanje – Kadar financerji zaupajo ciljem projekta in ga podpirajo pri oblikovanju lastnih meril, meritev in orodij za nadaljnji razvoj, so rezultati običajno boljši.
 3. Ustavite hiperprodukcijo – Upirajte se želji zahtevati več produkcij, več gostovanj, več predstavitev. Opustite hiperprodukcijo in politike, ki jo podpirajo, ter proučite obseg, proračune in načine produkcije v umetnosti.
 4. Podatki za odločanje – Sinergijska sodelovanja in zavezništva med oblikovalci politik, odločevalci, organi financiranja, kulturnimi organizacijami in raziskovalnimi ustanovami lahko privedejo do učinkovitih podatkov, ki so osnova za trajnostne odločitve.
 5. Imejte pozitiven pristop – Organizacije si želijo izzivov, zaupanja, financiranja, ne pa groženj in merjenja. Če oblikovalci politik na področju trajnosti ne storijo skoraj ničesar, nato pa začnejo meriti, omejevati in uveljavljati, ima to negativen učinek.
 6. Upoštevajte kontekst (lokalni, regionalni, nacionalni …) – Zunanje zahteve se ne smejo uveljavljati v kontekstu, ki ni primeren za njihovo izpolnjevanje. »To je paradoks – kljub nujnosti problematike z nekaterimi ukrepi ne smemo hiteti« (Vânia Rodrigues).
 7. Prizadevajte si za konkretne in dolgoročne rezultate – Veliko organizacij se zanima za izvajanje pobud in poskusov, vendar si želijo tudi kaj konkretnejšega, kar bi prineslo dolgoročne rezultate.
 8. Povečajte obseg – »Čas je, da naredimo korak naprej od golega financiranja pobud, pilotnih programov, laboratorijev, ki samo preizkušajo zamisli in se nikoli ne razvijejo naprej, da bi jih po koncu faze preizkušanja izboljšali, nadgradili ali povečali njihov obseg. Zdaj je primeren čas, da jih ocenimo in spremenimo v politiko« (Zala Velkavrh).
 9. Pogled usmerite onkraj okolja – Ne smemo pozabiti na dve pomembni vprašanji, ki ju ne slišimo pogosto: »Kaj pa podnebna pravičnost?« in »Trajnost za koga?«

Na vprašanje, ali je treba zavirati svobodo, ali je treba umetnost prisiliti, da se uskladi s širšimi interesi financerjev, in ali bi morala politika umetnosti celo prilagoditi določene politike v zvezi s podnebnimi spremembami, se je pojavilo več odgovorov:

 1. Svobodno razmišljanje namesto vsebinskih omejitev – Organi financiranja bi morali pustiti dovolj prostora za svobodno razmišljanje in projektom, ki jih financirajo, ne bi smeli nalagati preveč vsebinskih omejitev; umetniki se že tako ali tako ukvarjajo s tovrstnimi vprašanji.
 2. Podpora različnim oblikam Da! za podporo preizkušanju, inovacijam in raziskavam …
 3. Poenostavitev poročanja Ne! pretirano birokratskim, dlakocepskim postopkom poročanja, ki proizvajajo nesmiselne statistične podatke in kupe fotokopiranih računov.
 4. Več časa je treba nameniti ocenjevanju bistvenih vidikov – Čeprav družbeni učinek in vpliv na okolje sodita med prednostne naloge, so udeleženci razprave opozorili, da naj se ocenjevanju projektov na teh ravneh in temeljitejšemu izvajanju rezultatov nameni le malo pogovorov ali časa.
 5. Ponovno pretehtajte številke – Razmislite o potencialnem dolgoročnem učinku financiranja številnih projektov z malo denarja ali kratkim časovnim okvirom namesto manjšega števila projektov z več denarja ali daljšim časovnim okvirom.
 6. Ustvarjanje prožnih shem – Organizacije v okviru posameznega projekta potrebujejo čas za rast in nastanek novih priložnosti, da se lahko odzovejo na novosti in trenutne razmere.
 7. Vlagajte v projekte z dolgoročno vrednostjo – Financerji se ne bi smeli omejiti zgolj na takojšnje rezultate. »Bolje je podpirati stvari, ki spremljajo projekt in ki lahko imajo dolgoročni učinek.«
 8. Sistemski problemi zahtevajo sistemski pristop – Umetniki in kulturni menedžerji ne bi smeli biti odgovorni za reševanje sistemskih problemov, ki niso v njihovi pristojnosti, čeprav bi morali sodelovati tudi v odborih za njihovo reševanje.
 9. Medsektorsko in medresorsko sodelovanje je ključno – Razprava z občinstvom na forumu je potrdila, da »oblikovalci politik ne smejo ostati vsak na svojem bregu«. Vsa ministrstva bi morala imeti zaposlenega nekoga, ki se ukvarja s kulturo, IN nekoga, ki se ukvarja s trajnostjo.
Ali so oblikovalci politik in financerji pripravljeni prevzeti vodilno vlogo in tvegati drugače?

In še kratek dodatek glede mobilnosti – umetniki in tudi občinstvo bi se lahko odločali bolj zeleno, če bi bila infrastruktura boljša, če bi železniška omrežja pokrivala večje območje (zlasti obrobje) in če bi javni prevoz vozil dlje časa, tako da bi ga občinstvo lahko uporabljalo za potovanje domov s prireditev. Organizacije lahko včasih dosežejo delno rešitev s tem, da dogodke načrtujejo tako, da bolje sovpadajo z voznim redom javnega prevoza, vendar je v tem primeru breme prilagajanja spet na strani umetnosti.

V branje priporočamo celotno poročilo (.pdf), ki ga je za Motovilo pripravila Jana Renée Wilcoxen. Poročilo vključuje:
* kaj konkretno lahko storimo v naših kulturnih ustanovah,
* sporočila za oblikovalce politik in financerje,
* nekaj namigov za organizacije, ki jih zanima, kako delovati bolj trajnostno.

Forum Ustvarjalnost ZA trajnost si lahko ogledate tudi v posnetku na našem YouTube kanalu.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1