Motovila Mobility Info Points

Razpis za umetniške rezidence v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu 2023

Ministrstvo za kulturo je 11. novembra objavilo razpis za zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu 2023.

Cilji razpisa so krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje slovenske kulture in umetnosti v tujini.

Javni razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih slovenske umetnosti in kulture: uprizoritvena umetnost, likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, glasbena umetnost, intermedijske umetnosti, film in AV-kultura, knjiga, kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe.

Rok za prijavo je 12. december 2022 do 23.59.
Dodatne informacije o razpisu (JPR-REZ-2023) in prijavni obrazci so dostopni na spletu Ministrstva za kulturo.

Cover Cmfg Balkan Region 2022Ali ste vedeli, da je to ena od priložnosti za mednarodno mobilnost v kulturi, ki smo jo predstavili v Vodniku po financiranju mobilnosti – Mobility Funding Guide for the Balkan Region? Namen vodnika je umetnikom in kulturnim delavcem ponuditi preverjene in zanesljive informacije in s tem spodbuditi njihovo poklicno napredovanje, umetniško rast in perspektive za mednarodno sodelovanje. Vodnik je izšel pri On the Move (sept. 2022) v sodelovanju z lokalnimi partnerji, med njimi je tudi Motovila.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1