Kako lahko prispevamo k trajnostnemu (so)delovanju v kulturi?

V kulturnih ustanovah lahko sprejmemo naslednje korake, ki bodo pripomogli bolj trajnostnemu (so)delovanju:
1. Spremljanje in zmanjševanje porabe ogrevanja in hlajenja v naših organizacijah.
2. Vedeti je treba, kdo sprejema odločitve o porabi energije v naših prostorih, in ugotoviti, kdaj kaj deluje in zakaj. Programske in operativne potrebe morajo biti usklajene s trajnostjo!
3. Vzdrževanje naših stavb in prizorišč, da bodo delovala učinkovito.
4. Zmanjšajte emisije pri potovanjih in prevozu, kadar je to mogoče, ter razmislite o tem, kdo potuje kam in zakaj.
5. Osebje organizacije naj spremlja svoje emisije v okviru zahtevkov za povračilo stroškov (npr. na strani www.claimexpenses.com).
6. Proučite emisije občinstva pri potovanju na dogodke in z njih; katere nove prakse bi lahko uvedli?
7. Določene dejavnosti poskusite prestaviti v drug letni čas, da zmanjšate porabo energije (in stroške) ter povečate učinek (boljše delovne razmere, zagotavljanje udobja za občinstvo ob nizki porabi energije, čim manj motenj zaradi slabega vremena).
8. Razmislite, kako bi lahko prizorišča postala »zatočišča« za naše skupnosti v izrednih vremenskih razmerah.
9. Poglobite se v prakse občinstva in na tem področju spodbudite spremembo v zvezi s podnebjem. Lahko celo zmanjšamo negativne vidike kulturnega turizma (kot v primeru Edinburga).
10. S svojimi dejanji in besedami širite zgodbe o trajnosti.

Zgornje korake, ki bodo pripomogli bolj trajnostnemu (so)delovanju, predlaga Ben Twist iz Creative Carbon Scotland (UK), ki smo ga septembra 2022 gostili na forumu Ustvarjalnost Za trajnost. Takšne prakse lahko vodijo k bolj utemeljeni in zaokroženi obravnavi umetnosti in kulture kot graditeljev skupnosti, zlasti z vidika njunih družbenih in okoljskih vplivov, kar je zelo dobrodošla alternativa (zgolj) merjenju vsakega kilograma ogljika posebej.

Ben Twist je v svojem nagovoru opustil poudarek na ogljični pismenosti in nas spomnil, zakaj sta umetnost in kultura ključnega pomena pri prilagajanju podnebnim spremembam. Ben kot nekdanji gledališki režiser, ki je postal strokovnjak za upravljanje ogljičnega odtisa in povezanih sistemov, priznava, da je dolgoročni pesimist in kratkoročni optimist. Kljub soočanju s podnebno katastrofo še vedno verjame v moč ljudi ter zlasti umetnosti in kulture, da prineseta pozitivne spremembe, ki lahko vplivajo na to, kako živimo.

Zagotovil je, da so umetnost in umetniki ključnega pomena, saj lahko ljudi spodbudijo h kolektivnemu mišljenju in hkrati gradijo skupnost. Čeprav se zaveda občutljivosti glede »angažirane umetnosti«, meni, da je bila vsa velika umetnost ustvarjena za doseganje takšnih ali drugačnih ciljev, in pravi, da so se »najboljši umetniki vedno domiselno odzivali na največja vprašanja svojega časa«. Ben meni, da pri podnebnih spremembah ne gre za razumevanje, kako se podnebje spreminja, temveč za to, da spremenimo svoje metaforično podnebje: Zmožnost vplivanja, ki jo ima kultura, lahko spremeni (metaforično) podnebje s spreminjanjem zgodb, ki jih gledamo, slišimo in si jih pripovedujemo.

Posnetek Benovega govora je dostopen na Motovilinem YouTube kanalu tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1