©Motovila Nova Generacija Programov Eu

Kako se znajti v labirintu priložnosti, ki jih omogoča EU?

Med programi EU, ki omogočajo mednarodno sodelovanje in mobilnost in so dostopni (tudi) kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem (KUS), sodijo na prvem mestu Obzorja Evropa, Erasmus+, CERV (program za državljane, enakost, pravice in vrednote) in seveda Ustvarjalna Evropa ter npr. pilotni program za podporo individualne mobilnosti i-Portunus. Kako se znajti v labirintu vseh priložnosti? Vstopna točka je portal FTOPFunding & Tender Opportunities, kjer lahko poiščemo katerikoli razpis, ki se izvaja v okviru različnih politik EU.

Ustvarjalna Evropa je med naštetimi edini mehanizem EU, ki je namenjen prav promociji in podpori KUS. Program je razdeljen na 3 sklope – MEDIA (za filmsko industrijo in AV sektorje), KULTURA (za vsa ostala področja KUS) in medsektorski sklop (ki po novem vključuje tudi sklop za novičarske medije). Slovenija je v preteklem obdobju (2014–2020) izjemno uspešno sodelovala v tem programu. Pravzaprav je rekorderka, če jo primerjamo z ostalimi državami članicami (40+). Vendar ni vse v finančni podpori. Pomemben vidik predstavlja mednarodno povezovanje in vzpostavljena partnerstva. Slovenija je npr. v prejšnjem programskem obdobju ustvarila neverjetnih 1070 povezav z 41 različnimi evropskimi državami.

Sredstva Ustvarjalne Evrope bodo namenjena kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev, in sicer v okviru treh sklopov:

KULTURA, ki za vse kulturne in ustvarjalne sektorje (razen avdiovizualnega in filmskega sektorja) vključuje:

*horizontalne ukrepe s podporo za projekte kulturnega sodelovanja, mreže poklicnih organizacij, platforme za promocijo evropskih umetnikov in del, programe za individualno mobilnost;

*sektorsko podporo na področju glasbe, knjige in založništva, kulturne dediščine in arhitekture ter drugih sektorjev;

*posebne ukrepe za nagrajevanje in spodbujanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade za književnost, glasbo, arhitekturo in kulturno dediščino, evropske prestolnice kulture in znak evropske dediščine.

MEDIA, ki avdiovizualnim in filmskemu sektorju v različnih tematskih sklopih omogoča podporo za razvoj AV projektov, distribucijo, promocijo evropskih filmov, televizijskih vsebin in videoiger ter strokovna usposabljanja za producente, režiserje in scenariste idr. AV strokovnjake. Podpira tudi mreže evropskih filmskih festivalov in kinematografov.

Trenutno je odprt razpis Ustvarjalna Evropa MEDIA: Sodelovanje med producenti – European Co-development, CREA-MEDIA-2021-CODEV: rok 17. november 2021 ob 17:00. Razpisna dokumentacija je dostopna na portalu Funding & Tender Opportunities.

MEDSEKTORSKI SKLOP spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in po novem vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

Creative Europe Fb Banner 1640x859pxinnov*Kaj vse prinaša nova Ustvarjalna Evropa, preverite v letaku Komisije TUKAJ (.pfd).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1