Eit Culture&creativity

Objavljen razpis Kultura in kreativnost EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je vzpostavljen, da bi s spodbujanjem povezovanja v okviru trikotnika znanja – terciarno izobraževanje, raziskave in inovacije – na celotnem območju Evropske unije dopolnjeval obstoječe politike in pobude EU in držav članic. Podpira razvoj dinamičnih in dolgoročnih vseevropskih partnerstev, ki se imenujejo skupnosti znanja in inovacij – SZI oz. angleško Knowledge and Innovation Communities – KIC. S programom EU Obzorje Evropa se vzpostavlja nova skupnost znanja in inovacij t. i. Kultura in kreativnost EIT – Culture & Creativity.

EIT je konec oktobra objavil razpis za vzpostavitev nove skupnosti znanja in inovacij Kultura in kreativnost EIT – Culture & Creativity. Rok za oddajo vlog je 24. marec 2022. EIT za prijavitelje pripravlja spletne seminarje, ki jih boste lahko spremljali 9., 16., 30. novembra in 7. decembra s pričetkom ob 10. uri.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1