Horizon Europe Foto Evropska Komisija

Obzorje Evropa tudi za kulturni sektor

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije v obdobju 2021–2027. Strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa se je osredotočilo predvsem na globalne izzive in evropsko industrijsko konkurenčnost podjetij. Skupna vrednost novega programa znaša 95,5 milijard EUR.

[Foto: Evropska komisija.]

Program je sestavljen iz treh stebrov:

(I) Odlična znanost: krepi vodilno vlogo EU na področju znanosti ter omogoča oblikovanje visokokakovostnih znanj in spretnosti.

(II) Globalni izzivi in konkurenčnost: podpira raziskave, ki obravnavajo družbene izzive in industrijske tehnologije na področjih, kot so digitalne tehnologije, energija, mobilnost, prehrana in naravni viri. Ta steber je namenjen tudi povezovanju s kulturnim in ustvarjalnimi sektorji. Za več informacij o priložnostih za kulturo glej grozd Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba.

(III) Inovativna Evropa: osredotoča se na spodbujanje inovacij z vzpostavitvijo Evropskega sveta za inovacije, ki ponuja enotno kontaktno točko za inovatorje z visokim potencialom.

Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni spomladi 2021 in predstavljeni na evropskih dnevih raziskav in inovacij. Več o programu Obzorje Evropa tukaj, za dodatna pojasnila se obrnite na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Več o programu na spletu Evropske komisije.

V branje priporočamo:
Kaj prinaša nova Ustvarjalna Evropa
Publikacija EU funding for culture 2021–2027

Trenutno aktualni razpis “Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2021” (HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01) z rokom za oddajo vlog 7. oktobra 2021 do 17:00 CET omogoča podporo naslednjim temam:
* Green technologies and materials for cultural heritage
* New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions
* Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness
* Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies
Glej Funding & Tender Portal.

[Prvič objavljeno 1. aprila 2021.]

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1