Uspesno Ustvarjalno 1200x800px 2

Sedem let Slovenije v Ustvarjalni Evropi. Zgodba o uspehu!

Zavod Motovila (CED Slovenija) je ob zaključku uspešnega leta in neverjetnega sedemletnega obdobja potegnil črto pod izjemne rezultate Slovenije v programu EU Ustvarjalna Evropa. Program, katerega cilj je varovati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter krepiti konkurenčnost kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, omogoča mednarodno promocijo in povezovanje ustvarjalcev prek meja. Slovenija je na zemljevidu 41 evropskih držav, ki so sodelovale na razpisih podprogramov Kultura, MEDIA in medsektorskega sklopa, med najuspešnejšimi!

Ustvarjalna Evropa (2014–2020) je Sloveniji prinesla …

135 slovenskih organizacij, tako nevladnih kot javnih institucij, ki so v obdobju 2014–2020 uspešno sodelovale na razpisih. Nekatere med njimi večkrat!
575 podprtih mednarodnih projektov, ki jih slovenski vodje in partnerji izvajajo na področju filma, knjige, plesa, gledališča, arhitekture in oblikovanja, kulturne dediščine, vizualnih in intermedijskih umetnosti in drugih ustvarjalnih sektorjev.
24,3 milijonov EUR podpore EU, ki so jo pridobili slovenski vodje projektov. To znaša skoraj 3,5 milijona EUR letno za slovensko kulturo in film!
… neverjetnih 1070 mednarodnih povezav, ki so jih vzpostavile slovenske organizacije s partnerji iz 41. držav.
… uvrstitev Ljubljane v sam vrh, na 2. mesto med evropskimi kulturnimi prestolnicami, tako po številu podprtih projektov kot obsegu financiranja EU.
Znak evropske dediščine podeljen Prešernovi Zdravljici, Cerkvi Sv. Duha na Javorci in Partizanski bolnici Franja.
… nagrado EU za kulturno dediščino Europa Nostra podeljeno Paviljonu za prezentacijo arheologije v Celju in Plečnikovi hiši v Ljubljani.
… nagrado EU za književnost EUPL Jasminu B. Frelihu za roman Na/pol.
… nagrado LUX za film Bog obstaja, ime ji je Petrunija.

Potem ko so v prvi generaciji programov EU za kulturo in film slovenske organizacije na leto počrpale zgolj 0,5 milijona EUR, so v tretji postale nadpovprečno uspešne in iz proračuna EU zagotovijo sedemkrat več, tj. 3,5 milijona EUR letno! Evropska sredstva za domači kulturni in filmski sektor torej predstavljajo pomemben vir financiranja, ki je ključen za njihov razvoj in Sloveniji na široko odpira vrata v mednarodni kulturni prostor.

Motovila je kot del evropske mreže Centrov Ustvarjalna Evropa (CED) v lokalnem in širšem evropskem kulturnem ekosistemu v tesnem sodelovanju s sektorji vzpostavila izredno močne odnose in strokovno znanje. S tem smo v zadnjih sedmih letih neposredno vplivali na število uspešnih projektov, financiranih iz programa, pozitivno pa vplivali tudi na strokovnost in internacionalizacijo organizacij, ustvarjalcev in drugih deležnikov.

Pred vrati je četrta generacija programov EU, ki čaka na potrditev. Predlagani večletni proračun in začasni instrument za okrevanje državam članicam omogoča, da del sredstev namenijo tudi za kulturo. Predlog nove Ustvarjalne Evrope (2021–2027) znaša rekordnih 2,2 milijardi EUR*, kar pomeni 57-odstotno povečanje v primerjavi s trenutnim obdobjem. Dogovor morata zdaj potrditi Evropski parlament in Svet. Nova Ustvarjalna Evropa ohranja tristebrno strukturo – Kultura, MEDIA in medsektorski sklop ter vse dosedanje razpisne sheme, pričakujemo pa tudi nekaj novosti. Na primer shemo za individualno mobilnost in spodbujanje medijske svobode in pluralnosti medijev.

*Op. 14. decembra 2020 je Evropska komisija pozdravila politični dogovor o programu Ustvarjalna Evropa (2021–2027), ki novemu programu za sedemletno obdobje namenja kar 2,4 milijarde EUR.

Motovila Banner Motovila Post2020 1100x300pxV predhodnem obdobju Motovila ostaja del evropske mreže centrov CED, kar je omogočila Evropska komisija – zaradi trenutnih razmer, ki povzročajo zamude, je centrom CED podaljšala mandat, da bi s tem v državah članicah ohranila neprekinjeno podporo sektorju. Vendar pa mora v tem obdobju nacionalno ministrstvo za kulturo zagotoviti financiranje za izvajanje dejavnosti CED.

V praksi to pomeni, da bo od januarja dalje dejavnost, ki jo CED Slovenija izvaja v podporo sektorju, brez financiranja ministrstva precej okrnjena. Ne bomo na voljo za brezplačno pomoč in svetovanje, omejili bomo program strokovnega usposabljanja, promocije idr. aktivnosti. Kar obžalujemo, saj je ta trenutek v obtoku kar 100 mednarodnih projektov Ustvarjalna Evropa, pri katerih sodeluje več kot 80 slovenskih organizacij, od tega skoraj 40 vodij projektov. In predvsem zato, ker je treba za prihajajoče razpise z rekordnim proračunom že sedaj začeti razvijati projektne ideje in iskati mednarodne partnerje!

Spremljajte nas!
#Motovila #CEDSlovenia #UstvarjalnaEvropa

PRIPOROČAMO
Kakšna je vloga evropske mreže Centrov Ustvarjalna Evropa?
Pregled rezultatov Ustvarjalna Evropa 2014–2020.
Video serija »Uspešno … ustvarjalno. Praznujmo skupaj!«
* Video izjava predstavnikov Evropske komisije o uspehih Slovenije in prihodnjem programu EU za kulturo in film:
**Barbara Gessler, vodja enote Ustvarjalna Evropa Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo
**Martin Dawson, namestnik vodje enote Ustvarjalna Evropa MEDIA, Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1