Motovila Pot Pod Noge Kulturni Menedzer Novagorica Oktober2021 (16)

Kako stopiti na pot mednarodnega sodelovanja, če s tem še nimaš izkušenj?

Kako se lotiti snovanja mednarodnega projekta? Za uspešen projekt je nujna inovativna ideja (z evropsko dodano vrednostjo) in dobro sestavljen, zanesljiv in kompetenten partnerski konzorcij.

Vsekakor je treba izkoristiti vsako priložnost za mreženje in iskanje potencialnih partnerjev. Odlično priložnost za mednarodno mobilnost ponuja program i-Portunus, za katerega Dea Vidović (KulturaNova) pravi, da je »Erasmus za kulturni in ustvarjalne sektorje«. V resnici je na nacionalni ravni zelo malo finančnih priložnosti za individualno mobilnost v evropski soseščini. Večina tovrstnih programov je na voljo v Zahodni in Severni Evropi. Zato je namen iPortunusa izboljšati priložnosti za mednarodno sodelovanje, koprodukcije in rezidenčne programa v tej regiji. Trenutno se izvajata dva testna programa: podpora za mobilnost umetnikov idr. ustvarjalcev in i-Portunus Houses za gostitelje.

Dea Vidović (KulturaNova) je bila gostja Motovilinega seminarja POT POD NOGE: Prvi koraki kulturnega menedžerja v svet, ki smo ga 21. oktobra 2021 organizirali v v Novi Gorici.

Pomemben del pilotnega projekta i-Portunus je tudi raziskava o mobilnosti ustvarjalcev in strokovnjakov kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (KUS). Izsledki bodo osnova za vzpostavitev novega finančnega mehanizma, ki se bo v prihodnje izvajal kot del Ustvarjalne Evrope. Izhodišče raziskave je svobodna mobilnost kot ena temeljnih »pravic« državljanov EU. Za področje KUS pa sta pomembna predvsem dva vidika mobilnosti: (1) kot priložnost za delo je za ustvarjalca eksistencialnega pomena in (2) je hkrati ključna za ustvarjalni proces. Mobilnost je torej pomembna aktivnosti za razvoj kariere – povezana je z učenjem, pridobivanjem dodatnih kompetenc, vzpostavljanjem trajnostnih partnerstev in ustvarjanjem.

Vendar se mobilnost sooča s številnimi izzivi. Pandemija je povsem ogrozila mednarodno mobilnost. Hkrati je pri izvajanju mobilnosti nujen razmislek o okoljskemu vplivu. Digitalna tehnologija lahko ljudi sicer poveže, ne omogoča pa fizičnega stika. Razmisliti je treba tudi o dostopnosti mobilnosti za ljudi z ovirami, o pomanjkanju finančnih virov v specifičnih evropskih regijah, problemu usklajevanja dela in prostega časa, vizah in delovnih dovoljenjih … Vse te ovire bodo analizirali, hkrati pa želijo preučiti tudi, kako izboljšati pogoje za mobilnost na strani financerjev, ki tovrstne mehanizme izvajajo. V prihodnjih mesecih bodo organizirali spletna posvetovanja*, na katere vabijo predstavnike KUS, saj je ključnega pomena, da EK svoj prihodnji mehanizem oblikuje na podlagi izkušenj s terena!

* Za 9. december je napovedan spletni dogodek i-Portunus, ki vključuje razpravo o vključujočem, povezanem in trajnostnem sistemu mobilnosti.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1