Prispevaj mnenje o mednarodni mobilnosti v kulturi

Hiše i-Portunus so del pilotnega projekta i-Portunus, ki ga sofinancira Evropska komisija in je namenjen preizkušanju različnih modelov mobilnosti za umetnike, ustvarjalce in kulturne delavce. Novi projekt Hiše i-Portunus se osredotoča na gostitelje in izpostavlja pomen zagotavljanja umetniških rezidenc in delovnega okolja za ustvarjalce.

Konzorcij partnerskih organizacij projekta i-Portunus, European Cultural Foundation (NL, koordinator), MitOst (DE) in Kultura Nova (HR) vabijo k sodelovanju v raziskavi o mobilnosti v kulturi. Namen raziskave je popisati stanje in priložnosti za (mednarodno) mobilnost v kulturi, k sodelovanju pa so vabljeni gostitelji umetniških rezidenc, umetniki in kulturni delavci, ki delajo na področju umetnosti in kulture v 40 državah Ustvarjalne Evrope in Združenem kraljestvu. Cilj raziskave je zbrati potrebe, izkušnje, interese, motivacijo in prednostne naloge v zvezi s čezmejno mobilnostjo.

Prispevate mnenje do 30. novembra 2021!

Prispevajte mnenje s sodelovanjem v kratki anketi (v angl. jeziku, 15-20 minut), in sicer izberite povezavo, ki najbolje ustreza vašemu statusu:
* umetniki in kulturni delavci – artists and cultural professionals;
* gostitelji umetniških rezidenc – local hosts (organisations and individual artists / cultural professionals).

Mnenje lahko prispevate do 30. novembra 2021.
Rezultati raziskave bodo prihodnje leto objavljeni na spletni strani i-Portunus.
Dodatne informacije so dostopne tukaj.

[Rok za prispevek mnenja je bil podaljšan; prej do 31. oktobra 2021.]

Rezultati raziskave bodo pomembno vplivali na oblikovanje sheme za mednarodno mobilnost v kulturi, ki bo kot del programa EU Ustvarjalna Evropa aktualna od leta 2022 naprej.
Zato je pomembno, da zdaj prispevate mnenje in sodelujete v anketi Hiše i-Portunus!

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1