News Media Priloznosti Financiranja Eu

Priložnosti EU financiranja za novičarske medijske organizacije

Evropska unija želi spodbujati svobodno, raznoliko in pluralistično medijsko okolje ter prispevati k uspešnosti profesionalnega novinarstva in medijev. Finančna podpora EU novičarskim organizacijam znaša približno 50 milijonov evrov na leto, pri čemer niso všteti preostali raziskovalni projekti in prizadevanja za zmanjšanje širjenja dezinformacij.

Priložnosti financiranja izhajajo iz različnih instrumentov, kot so že uveljavljeni programi in proračunske postavke EU (Ustvarjalna Evropa, Multimedijske dejavnosti, Obzorje Evropa) ter letni pilotni projekti in pripravljalni ukrepi na zahtevo Evropskega parlamenta. Običajno potekajo v obliki javnih razpisov za zbiranje predlogov, na podlagi katerih se dodelijo nepovratna sredstva, ki povprečno trajajo od enega do dveh let.

Ukrepi EU običajno spodbujajo projekte, ki obravnavajo izzive, skupne državam članicam EU (npr. povečanje ekonomske odpornosti novičarskih medijev, reševanje problemov novinarskih puščav itd.), ali projekte, ki krepijo pluralizem medijev in javno razpravo (npr. raziskovalno novinarstvo, skupnostni mediji, mediji za migrante, neodvisno poročanje o zadevah EU itd.)

»Projekti« so iniciative, ki se ukvarjajo z uredniškimi vidiki (npr. skupno poročanje novic) ali s poslovnimi vidiki (testiranje poslovnih modelov, izmenjava dobrih praks itd.). Te običajno upravljajo medijski konzorciji. Upravičenci ohranijo popolno uredniško neodvisnost pri vseh nepovratnih sredstvih, podpisanih z Evropsko komisijo.

Več o priložnostih financiranja EU v letaku (.pdf) in spletni strani Evropske komisije. 

Aktualni razpisi
  • Evropske medijske platforme 2023 – 6 milijonov EUR, razpis odprt do 18. oktobra 2023.
  • Ustvarjalna Evropa – Podpora za novičarske medije (NEWS media) – predvidena objava razpisov oktobra 2023.

Informacije v zvezi z aktualnimi razpisi EU za sofinanciranje projektov so dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1