Ustvarjalna Evropa Sreča Obzorje Evropa Promo 2

Obzorja Evropa: 10 novih pozivov za kulturne in ustvarjalne sektorje

V glavnem delovnem načrtu programa Obzorje Evropa za obdobje 2021–2022 so opredeljeni cilji in posebna tematska področja, za katere bo namenjenih 14,7 milijarde evrov (od skupno 95,5 milijarde evrov za sedemletno obdobje do leta 2027). Med njimi je tudi kultura, ki jo posebej obravnava poseben sklop programa.

Evropska komisija je 7. decembra 2021 predstavila razpise za leto 2022 iz Sklopa 2 – »Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba«. Namen sklopa je prispevati k zelenemu in digitalnemu prehodu ter okrevanju po pandemiji covid-19. Hkrati pa je usklajen s prednostnimi nalogami Strateškega načrta Obzorje Evropa (2021–2024) na področju demokracije in upravljanja, kulturne dediščine ter družbenih in gospodarskih sprememb.

Pretežni del razpisov v skupni vrednosti 93 milijonov evrov obravnava izzive v kulturnem ekosistemu, s posebnim poudarkom na kulturni dediščini in drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Večina razpisov sodi med ukrepe na področju raziskav in inovacij (RIA – Research and Innovation actions) z rokom za oddajo prijav, ki se izteče 20. aprila 2022. Eden izmed razpisov se nanaša na »Učinke podnebnih sprememb in naravnih nesreč na kulturno dediščino in sanacijo« s proračunom 12 milijonov evrov za raziskovanje inovativnih in trajnostnih načinov zaščite kulturne dediščine. Podobno je z razpisom »Zaščita artefaktov in dobrin pred antropogenimi grožnjami«, katerega namen je razvoj nedestruktivnih metod in digitalnih orodij za zaščito, identifikacijo, sledljivost in varovanje kulturnih dobrin ter za raziskovanje ogrožene evropske kulturne dediščine z okvirnim proračunom 12 milijonov evrov. Poleg tega je cilj razpisa »Varovanje ogroženih jezikov v Evropi« s proračunom v višini 3 milijonov evrov podpreti revitalizacijo ogroženih jezikov.

Ustvarjanje novih znanj in načinov za krepitev skupnih ukrepov za spodbujanje evropske kulture ter obravnavanje vloge vrednot in družbenopolitičnega vedênja pri zaznavanju in obravnavanju izrednih razmer in gospodarskih kriz, kot je pandemija covid-19, ter pri interakciji s politiko in politično legitimnostjo v EU, spodbujata razpisa »Evropska kulturna dediščina in umetnost, ki spodbujata naše vrednote doma in v tujini« in »Vloga zaznav, ki jih oblikujejo tradicije, vrednote in prepričanja, pri oblikovanju evropskih družb in politike v 21. stoletju« s proračunom v višini 9 milijonov EUR.

Poleg tega program Obzorje Evropa financira tudi razpis v okviru pobude Novi evropski Bauhaus (NEB): »NEB, ki z arhitekturo, oblikovanjem in umetnostjo oblikuje bolj zelen in pravičnejši način življenja v ustvarjalnih in vključujočih družbah« s proračunom 6 milijonov EUR.

Nazadnje Slop 2 vključuje tudi bolj sektorsko specifične razpise, npr. »Igre in kultura oblikujejo družbo« (9 milijonov evrov), »Za konkurenčen in trajnosten evropski glasbeni ekosistem« (proračun 9 milijonov evrov), »Povečanje potenciala mednarodne konkurenčnosti evropske filmske industrije« (proračun 12 milijonov evrov) in »Tradicionalne obrti za prihodnost: nov pristop« (proračun 12 milijonov evrov), z namenom ustvarjanja znanja za potencial iger, konkurenčnost in trajnost evropske glasbene in filmske industrije ter razvoj metodologij za povezovanje tradicionalnih obrti z novimi tehnologijami.

Več o programu Obzorje Evropa na spletu Evropske komisije in slovenski Mreži NKT Obzorje Evropa.

Vsebina povzeta po CAE.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1