New European Bauhaus Joint Research Centre European Commission Feb2021

Novi evropski Bauhaus: novi ukrepi in financiranje

Evropska komisija je sprejela sporočilo, ki določa koncept novega evropskega Bauhausa. To vključuje številne ukrepe politike in možnosti financiranja. Cilj projekta je pospešiti preobrazbo različnih gospodarskih sektorjev, kot sta gradbeništvo in tekstilna industrija, da bi vsem državljankam in državljanom zagotovili dostop do dobrin, ki so krožne in ogljično manj intenzivne.

Novi evropski Bauhaus evropskemu zelenemu dogovoru prinaša kulturno in ustvarjalno razsežnost, njegov namen pa je pokazati, kako trajnostne inovacije ponujajo oprijemljive in pozitivne izkušnje v našem vsakdanjem življenju.

Kar zadeva financiranje, bo v obdobju 2021–2022 iz programov EU namenjenih približno 85 milijonov evrov za projekte v okviru novega evropskega Bauhausa (tudi npr. iz programa Obzorje Evropa). Številni drugi programi EU bodo novi evropski Bauhaus vključili kot povezan element ali prednostno nalogo brez vnaprej določenega namenskega proračuna. To že velja za razpise Kultura Ustvarjalne Evrope.

Poleg tega bo Komisija pozvala države članice, naj v svojih strategijah za teritorialni in družbeno-gospodarski razvoj uporabijo temeljne vrednote novega evropskega Bauhausa ter mobilizirajo ustrezne dele svojih načrtov za okrevanje in odpornost ter programe v okviru kohezijske politike, da bi zgradili boljšo prihodnost za vse.

Komisija bo ustanovila tudi laboratorij novega evropskega Bauhausa: možganskemu trustu podobno skupino, osredotočeno na interaktivnost med ljudmi in politikami za soustvarjanje, izdelovanje prototipov in preizkušanje novih orodij, rešitev ter političnih priporočil.

Predsednica Ursula von der Leyen je povedala: »Novi evropski Bauhaus združuje veliko vizijo evropskega zelenega dogovora s konkretnimi spremembami na terenu. Gre za spremembe, ki izboljšujejo naše vsakdanje življenje, ljudje pa se jih lahko dotaknejo in jih čutijo – v stavbah, na javnih mestih, pa tudi v modi ali pri pohištvu. Cilj novega evropskega Bauhausa je ustvariti nov življenjski slog, ki bo povezal trajnostnost in dobro zasnovo, ki potrebuje manj ogljika ter je vključujoč in cenovno dostopen za vse.«

Celotno sporočilo je dostopno na povezavi tukaj, dodatne informacije pa tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1