Financni Menedzment Ii Okm Junij2020

Nazaj k osnovam finančnega menedžmenta

Zavod Motovila na osnovi dejanskih potreb kulturnega in ustvarjalnih sektorja, trenutnih kriznih razmer in aktualnih (mednarodnih) smernic in trendov razvoja teh sektorjev, organizira serijo javno dostopnih brezplačnih usposabljanj pod naslovom Nazaj k osnovam: Finančni menedžment. Usposabljanja ponujajo nova orodja, veščine in znanja za celostni razvoj slovenskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev in priložnost, da svoj način delovanja preverijo in ustrezno prilagodijo, da bodo v prihodnosti dosegali trajn(ostn)e učinke. Prilagojena so različnim ciljnim skupinam in/ali se osredotočajo na različne teme, ki so relevantne za kulturni, filmski in ustvarjalni sektor.

Na junijski cikel usposabljanj smo povabili domače in tuje strokovnjake za strateški in finančni razvoj organizacij, ki nas nagovarjajo k osnovnemu premisleku pristopa do pridobivanja sredstev in vodenja projektov. Kolikokrat se (pravočasno) vprašamo in ali si znamo odgovoriti na spodnja vprašanja:

– Kako se naša ekipa loteva prijave na razpise za sofinanciranje projektov?
– Ali vedno najprej natančno preberemo in preučimo navodila, smernice in prioritete razpisa?
– Smo si zastavili realne in merljive cilje, ki jih bomo dosegli s projektom?
– Koliko časa potrebujemo za pripravo finančne konstrukcije projekta?
– Kako/s kom se bomo dogovorili za partnerska sodelovanja?
– Je lovljenje enega razpisnega roka za drugim strategija?
– Prijava na čim več razpisov taktika preživetja?
– Si lahko privoščimo ne oddati prijave na razpis?

– Moramo prebrati dokumente, uredbe in strategije, na katere se sklicuje besedilo razpisa?
– Kako spremljamo izvajanje projekta?
– Imamo dober pregled nad porabo sredstev?
– Kako pogosto in kvalitetno komuniciramo ter usklajujemo aktivnosti s projektnimi partnerji?
– Kako pogosto financerja obveščamo o napredku projekta?
– Kdaj se bomo lotili priprave vmesnih in končnega poročila?
– Kako obvladamo projektna tveganja?

Bojan Schuch (CZ), mednarodni strokovnjak za strateški in finančni razvoj organizacij, je na prvem spletnem seminarju Logični okvir razpisov za sofinanciranje projektov (9. jun. 2020) predstavil nabor nasvetov z vidika učinkovitega projektnega menedžmenta: kako se lotiti procesa oblikovanja projektne prijave, kaj so najpogostejše napake prijaviteljev pri branju in razumevanju razpisne dokumentacije in kakšne so dobre prakse.

Nekaj Bojanovih nasvetov:
– Ne zapravljajte časa, investirajte ga v dobro pripravo na razpis.
– Pomembno je takojšnje razumevanje razlike in povezave med rezultati (outputs) in učinki (impact) projekta.
– Glejte širšo sliko in razmišljajte izven okvirjev.
– Poglobite se v smernice razpisa in jih natančno preberite.

Motovila Bojan Schuch Financni Management1–razpisi Junij2020Na nadaljevalnem seminarju Izvajanje sofinanciranih projektov (16. jun. 2020) pa je Bojan govoril o administrativno-finančnem vodenju projektov in poročanju financerjem, pri čemer vam svetuje:
– Pripravite oceno tveganja projekta.
– Upoštevajte pravilo »štirih oči«: nad finančnim izvajanem projekta naj bdita vsaj dve osebi.
– V partnersko pogodbo vključite določbo o rednem vmesnem finančnem poročanju vseh partnerjev.
– Redno spremljate porabo sredstev in nastale stroške, saj so ti z vidika finančnega vodenja kazalci (ne)uspešnosti projekta.
– Svoje financerje redno obveščajte o poteku in spremembah projekta. Pred pripravo končnih poročil preberite navodila, nasvete in »drobni tisk«.

Ne nazadnje smo pod moderatorsko taktirko producentke Urške Jež pripravili predstavitev s pogovorom Strategije in taktike pridobivanja sredstev na razpisih (15. jun. 2020), na katerem so sodelovali Dea Vidović, direktorica sklada Kultura Nova (HR), Michal Pavlík, vodja odnosov z javnostmi, Višegrajski sklad (SK), Philipp Dietachmair, vodja programov, Evropska kulturna fundacija – ECF (NL) in Veronika Vodlan, projektna svetovalka, CNVOS / Active Citizens Fund v Sloveniji (SI). Z njihovo pomočjo smo dobili vpogled v proces oblikovanja razpisnih mehanizmov, ki nam bo pomagal bolje brati razpisna besedila in razumeti učinke, h katerim naj bi s svojimi vsebinami prispevali, ter tehtno sprejeti odločitev o (ne)prijavi na razpisano priložnost.

 

Ne pozabite, da je pomembno:
– partnerstvo
– dobra in jasna argumentacija problema oz. projekta;
– branje razpisnega besedila.

Taktike Pridobivanja Sredstev Kolaž

Okm Motiv

Serija usposabljanj zavoda Motovila (z izjemo  seminarja Strategije in taktike pridobivanja sredstev na razpisih) je organizirana kot del dejavnosti Partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Usposabljanja sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1