Razpis Mk Rezidence 2024

Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za umetniške rezidence

Ministrstvo za kulturo je v začetku maja (UL št. 37/2024) objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju.

Cilj programa je prispevati k mednarodni mobilnosti in prepoznavnosti slovenskih umetnikov. Omogoča sofinanciranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, in sicer v obdobju v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2025.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na področjih slovenske umetnosti in kulture: uprizoritvena umetnost, vizualna umetnost, arhitektura in oblikovanje, glasbena umetnost, intermedijske umetnosti, film in AV-kultura, knjiga, kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe.

Financiranje vključuje:

  • stroške najemnine, tekoče stroške, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroške rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju;
  • pavšalno nadomestilo za stroške poti in bivanja ter drugih stroškov v zvezi s projektom oziroma ustvarjanjem v rezidenci za izbrane prijavitelje.

Rok za prijavo je 4. julij 2024.
Dodatne informacije, razpisna in prijavna dokumentacija so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1