Info dan & delavnica Obzorje 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vabi na informativni dan z naslovom »Obzorje 2020: na poti k uspehu« in delavnico »MSCA RISE: kako se prijaviti?«, v sredo, 7. nov. 2018, v prostorih MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana. Dogodka sta del Meseca znanosti.

Informativni dan »Obzorje 2020: na poti k uspehu« (9.00–14.30)

Cilj informativnega dne je predstaviti poglavitne vsebinske poudarke Obzorja 2020 v zadnjih dveh letih izvajanja programa. Predstavljeni bodo izsledki dosedanjega sodelovanja, priporočila ter priložnosti, ki jih imajo slovenski raziskovalci v prihodnjih letih. V razpravi bodo predstavljeni različni instrumenti Obzorja 2020, njihova specifična uporabnost in predviden razvoj do konca Obzorja 2020 in čez. Poudarek bo tudi na izboljšanju kakovosti in konkurenčnosti slovenskih predlogov projektov za večjo uspešnost; predstavljene bodo dobre prakse in analizirani ključni problemi, ki jih opažajo raziskovalci.

Delavnica »MSCA RISE: kako se prijaviti?« (14.30–16.00)

Namen delavnice je predstaviti ukrep MSCA RISE, ki je namenjen izmenjavi kratkoročne mobilnosti (1-12 mesecev) raziskovalnega in inovacijskega osebja. Mednarodne in medsektorske izmenjave, ki temeljijo na skupnem raziskovalnem ali inovacijskem projektu organizacijam prinašajo številne koristi. V izmenjave so lahko vključeni raziskovalci ali vodstvo, upravno ali tehnično osebje. Ključni elementi ukrepa RISE so prenos naprednega znanja z izmenjavo osebja in okrepitvijo partnerstev v raziskavah, ki vključujejo organizacije iz držav članic EU/pridruženih držav in po možnosti tudi neevropskih držav. Ukrep MSCA RISE bo predstavil predstavnik Research Executive Agency (REA), z njim pa bo po končani predstavitvi tekla tudi razprava z udeleženci delavnice.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1