Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju

Motovila spodbuja medsektorsko sodelovanje v okviru različnih evropskih programov financiranja. Predstavljamo projekt TransCultAA – Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju, s podporo EU programa Obzorje 2020/JPI HERA, pri katerem kot partner sodeluje Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU.

Mednarodni projekt Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju, TransCultAA, je prva raziskava, ki se ukvarja z značilnostmi in okoliščinami transfera umetnin in drugih predmetov kulturne dediščine v 20. stoletju na območju regije Alpe Adria. Cilj projekta je odgovoriti na ključna vprašanja, povezana z relokacijami, odvzemom in krajo kulturnih predmetov v 20. stoletju: Kdo jih je snoval in kdo pri njih sodeloval? Kdaj, zakaj in v kakšnih okoliščinah so potekali? Kakšna pojasnila so bila ob tem podana? Kakšni podatki in zgodbe so se ohranile v javnem spominu in zakaj? Kako nam pri razumevanju regionalne in predvsem nacionalne uporabe preteklosti pomagajo različni arhivski viri (tako lokalni kot tuji dokumenti, povezani z žrtvami, krivci in akterji, ki so delovali v vmesnih sivih poljih). Raziskovalno področje projekta je neposredno povezano z vidiki politične propagande. Projekt je temeljna raziskava, ki vključuje različne raziskovalne pristope in metode. Ključnega pomena zanj so dokumentiranje, zbiranje in analiza arhivskih virov, saj je le z arhivsko podprtimi podatki mogoče preseči izrazito politično in nacionalistično obarvane naracije »uporab preteklosti«.

Koordinator: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (DE)
Partnerji: Università degli studi di Udine, Videm (IT), Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU (SI), Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti -HAZU (HR)
Pridruženi partnerji: Hrvatski restauratorski zavod (HR), Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia (IT), Kommission für Provenienzforschung (AT), Muzej novejše zgodovine Slovenije (SI), Raziskovalno-dokumentacijski center JAS (SI)

Višina podpore: 1.104.421 EUR (JPI HERA – Humanities in the European Research Area: Uses of the Past)
Trajanje projekta: september 2016–avgust 2019

Za več glej spletno stran projekta transcultaa.eu ali FB @TransCultAA.

Na dogodku Ustvarjalna obzorja (4. okt. 2018) smo povezali ustvarjalce in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje v kulturi, umetnosti, humanistiki, družboslovju in tehnologiji, ter predstavili priložnosti, ki jih ponujata programa EU Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020, vključno z mrežo HERA in mednarodnim projektom EqUIP (EU-India Platform for social sciences and humanities). Dr. Barbara Murovec iz Umetnostnozgodovinskega inštituta ZRC SAZU je predstavila projekt TransCultAA.

Ustvarjalna obzorja je organiziral zavod Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (nacionalna kontaktna točka za Obzorje 2020). Ustvarjalna obzorja so eden prvih dogodkov letošnjega Meseca znanosti.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1