Kako posredovati sporno kulturno dediščino s pomočjo umetnosti?

Motovila spodbuja medsektorsko sodelovanje v okviru različnih evropskih programov financiranja. Predstavljamo projekt TRACES, Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, s podporo EU programa Obzorje 2020, pri katerem kot partner sodeluje Društvo za domače raziskave.

V okviru projekta TRACES so partnerji vzpostavili pet delovnih situacij, v katerih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Vpeljava ustvarjalnih koprodukcij (creative coproductions) želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja.

Vodja projekta: UNI-KLU | Universität Klagenfurt (AT)
Partnerji projekta*: POLIMI | Politecnico di Milano (IT) UBER | Humboldt-Universität zu Berlin (DE), University Oslo | Universitetet i Oslo (NO), HDK | Zürcher Hochschule der Künste (CH), Hosman Durabil (RO), NHM | Naturhistorisches Museum (AT), EDIN| The University of Edinburgh (UK), UJAG| Uniwersytet Jagiellonski (PL), ULster| University of Ulster (UK), DDR| Društvo za domače raziskave (SI)
*11 partnerskih organizacij, od teh le 2 društvi, SI in RO, vse druge so akademske institucije.

Trajanje projekta: 2016–2019
Podpora EU: 2.303.358,75 EUR (Obzorje 2020)

DDR je v TRACES sodelovalo s projektom Odlivanje smrti; glej npr. razstavo, splet DRS (ddr.si) ali FB @drustvoza.domaceraziskave.
Več o projektu www.traces.polimi.it in FB @tracesproject.

Na dogodku Ustvarjalna obzorja (4. okt. 2018) smo povezali ustvarjalce in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje v kulturi, umetnosti, humanistiki, družboslovju in tehnologiji, ter predstavili priložnosti, ki jih ponujata programa EU Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020, vključno z mrežo HERA in mednarodnim projektom EqUIP (EU-India Platform for social sciences and humanities). Alenka Pirman iz Društva za domače raziskave je predstavila projekt TRACES.

Ustvarjalna obzorja je organiziral zavod Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (nacionalna kontaktna točka za Obzorje 2020). Ustvarjalna obzorja so eden prvih dogodkov letošnjega Meseca znanosti.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1