Kako posredovati sporno kulturno dediščino s pomočjo umetnosti?

Motovila spodbuja medsektorsko sodelovanje v okviru različnih evropskih programov financiranja. Predstavljamo projekt TRACES, Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, s podporo EU programa Obzorje 2020, pri katerem kot partner sodeluje Društvo za domače raziskave.

V okviru projekta TRACES so partnerji vzpostavili pet delovnih situacij, v katerih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Vpeljava ustvarjalnih koprodukcij (creative coproductions) želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja.

Vodja projekta: UNI-KLU | Universität Klagenfurt (AT)
Partnerji projekta*: POLIMI | Politecnico di Milano (IT) UBER | Humboldt-Universität zu Berlin (DE), University Oslo | Universitetet i Oslo (NO), HDK | Zürcher Hochschule der Künste (CH), Hosman Durabil (RO), NHM | Naturhistorisches Museum (AT), EDIN| The University of Edinburgh (UK), UJAG| Uniwersytet Jagiellonski (PL), ULster| University of Ulster (UK), DDR| Društvo za domače raziskave (SI)
*11 partnerskih organizacij, od teh le 2 društvi, SI in RO, vse druge so akademske institucije.

Trajanje projekta: 2016–2019
Podpora EU: 2.303.358,75 EUR (Obzorje 2020)

DDR je v TRACES sodelovalo s projektom Odlivanje smrti; glej npr. razstavo, splet DRS (ddr.si) ali FB @drustvoza.domaceraziskave.
Več o projektu www.traces.polimi.it in FB @tracesproject.

Na dogodku Ustvarjalna obzorja (4. okt. 2018) smo povezali ustvarjalce in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje v kulturi, umetnosti, humanistiki, družboslovju in tehnologiji, ter predstavili priložnosti, ki jih ponujata programa EU Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020, vključno z mrežo HERA in mednarodnim projektom EqUIP (EU-India Platform for social sciences and humanities). Alenka Pirman iz Društva za domače raziskave je predstavila projekt TRACES.

Ustvarjalna obzorja je organiziral zavod Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (nacionalna kontaktna točka za Obzorje 2020). Ustvarjalna obzorja so eden prvih dogodkov letošnjega Meseca znanosti.

Podpirajo nas

Ce Eacea Hor En 943x165@72 E1454406692103 380x69
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Evropska Komisija
Logo Mol 1