Pripombe na predlog novega programa Ustvarjalna Evropa post 2020

Ministrstvo za kulturo in zavod Motovila, sta 14. junija 2018 organizirala javni posvet o prihodnjem programu EU za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. To je bil zadnji uradni javni posvet pred začetkom pogajanj Ministrstva za kulturo RS z institucijami EU. Veseli smo odziva sektorjev, predvsem pa se zahvaljujemo za konstruktivno razpravo in predloge za oblikovanje stališč Slovenije pri pogajanjih.

Nekaj glavnih poudarkov:

  • Prevelik poudarek posebnim sektorskim ukrepom na AV področju, v založništvu, glasbi, kulturni dediščini, arhitekturi.
  • Pomanjkanje primerljivih podatkov med posameznimi kulturnimi krajinami.
  • Prevelika usmerjenost v komercializacijo projektov.
  • Uskladiti ukrepe na področju digitalizacije in avtorsko pravo.
  • Omogočiti (geografsko uravnotežen) dostop do financ.
  • Poenostavitev postopkov.

Evropska komisija je letos v začetku marca zaključila z javnim posvetovanjem o programih EU na področju vrednot in mobilnosti, namenjeno oblikovanju programov financiranja EU za obdobje po letu 2020, torej tudi programa Ustvarjalna Evropa. Komisija je nato maja predstavila predlog proračuna za novo sedemletno obdobje 2021–2027 in objavila zakonodajne predloge o prihodnjih programih financiranja. Za kulturni in ustvarjalni sektor novi »program za ustvarjalno Evropo« predvideva 1,85 milijard EUR za tri področja – MEDIA za podporo avdiovizualnim sektorjem (1,081 milijarde), Kultura (609 milijonov) in medsektorski ukrepi (160 milijonov), ki bo del grozda programov, namenjenih naložbam v ljudi, socialno kohezijo in vrednote.

Preberite glavne poudarke novega programa Ustvarjalna Evropa po letu 2020 (.pdf), vključno s pripombami v s zvezi predlogom novega programa, ki smo jih do 18. 6. prejeli v pisni obliki.

Preberite tudi komentar mreže Stronger Together  (.pdf), v katero je vključeno društvo Asociacija.

Preverite tudi predstavitve:
* splošnega okvira novega programa za ustvarjalno Evropo po letu 2020 in medsektorskega sklopa: dr. Sonja Kralj Bervar, Stalno predstavništvo RS pri EU;
* programa Evropa za državljane po letu 2020: Darja Sekula Krstič, CMEPIUS.

Ministrstvo za kulturo bo 22. junija 2018 zastavilo vprašanja Komisiji na skupnem sestanku Odbora za kulturne zadeve pri Svetu EU in Delovne skupine za avdiovizualne zadeve pri Svetu EU. Tehnična obravnava predloga uredbe sledi pod avstrijskim predsedstvom EU.

Več o posvetu Ustvarjalna Evropa po letu 2020, 14. junij 2018.

Foto utrinki

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1