Javni posvet o Ustvarjalni Evropi po letu 2020

Datum dogodka 14.06. 2018 • 09:30  −  14.06. 2018 • 13:30
VstopninaBrezplačno

Kakšne naj bodo prioritete novega programa?
Naj bodo sredstva enakovredno razporejena za male in velike projekte?
Na kaj je treba biti pozoren, da bodo predlagani ukrepi dostopni za predstavnike slovenskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev?
Katere ukrepe bi bilo morda smiselno združiti?

#FutureofEurope #EUbudget #EuropeforCulture

Ministrstvo za kulturo RS in zavod Motovila vabita na javni posvet o Ustvarjalni Evropi po letu 2020. Ker smo prepričani, da želite aktivno sodelovati pri sooblikovanju prihodnjega programa in s tem potencialov za vašo organizacijo v njem, se nam pridružite v četrtek, 14. junija 2018 ob 9.30, v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova (Maistrova ulica 1, Ljubljana) na zadnjem uradnem javnem posvetu o Ustvarjalni Evropi po letu 2020.

Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog novega programa za kulturne in ustvarjalne sektorje (KUS) po letu 2020, o katerem bo Evropski svet razpravljal že konec junija 2018 v Bruslju. Še pred zasedanjem Evropskega sveta želimo zbrati predloge predstavnikov slovenskih KUS in s tem vplivati na oblikovanje novega »programa za ustvarjalno Evropo« po letu 2020.

Izhodišče

Evropska komisija je letos v začetku marca zaključila z javnim posvetovanjem o programih EU na področju vrednot in mobilnosti, namenjeno oblikovanju programov financiranja EU za obdobje po letu 2020, torej tudi programa Ustvarjalna Evropa. Komisija je nato maja predstavila predlog proračuna za novo sedemletno obdobje 2021–2027 in objavila zakonodajne predloge o prihodnjih programih financiranja. Za kulturni in ustvarjalni sektor novi »program za ustvarjalno Evropo« predvideva 1,85 milijard EUR za tri področja – MEDIA za podporo avdiovizualnim sektorjem (1,081 milijarde), Kultura (609 milijonov) in medsektorski ukrepi (160 milijonov), ki bo del grozda programov, namenjenih naložbam v ljudi, socialno kohezijo in vrednote.

MEDIA bo še naprej podpirala razvoj, distribucijo in promocijo evropskih filmov, televizijskih oddaj in videoiger. Več denarja bo predvidoma namenila npr. mednarodni promociji in distribuciji evropskih del z izkoriščanjem digitalnih možnosti in inovativnemu pripovedovanju zgodb, med drugim virtualni resničnosti. Hkrati uvaja kaskadni sistem financiranja za distributerje in spodbuja mednarodno povezovanje (zlasti festivalov). KULTURA bo še naprej podpirala projekte sodelovanja, evropske mreže in platforme ter posebne ukrepe, kot so nagrade EU ali Evropska prestolnica kulture. Novost je npr. podpora mobilnosti umetnikov ali obrat k podpori sektorskim ukrepom za glasbeni sektor, založništvo, arhitekturo in oblikovanje, kulturno dediščino, modo in kulturni turizem. MEDSEKTORSKI UKREPI pa vključujejo predlog podpori malih in srednje velikih podjetij in drugih organizacij v KUS, spodbujanju sodelovanja v kulturnih politikah in medijih.

Evropski svet bo o celotnem predlogu večletnega finančnega okvira razpravljal že 28. in 29. junija 2018 v Bruslju, kjer bo stališča Slovenije zagovarjalo tudi Ministrstvo za kulturo. Zato želimo še pred zasedanjem Evropskega sveta zbrati predloge predstavnikov slovenskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in s tem vplivati na oblikovanje novega »programa za ustvarjalno Evropo« po letu 2020.

V branje priporočamo:
* Izhodišča za razpravo na javnem posvetu (.pdf)
Evropska komisija objavila predlog novega programa za ustvarjalno Evropo.
PREDLOG Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 z dne 30. 5. 2018.
* PRILOGI k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 z dne 30. 5. 2018.

Program in prijava

Program posveta

9:30–10:00: Registracija s kavo
10:00–11:30:
*Uvodni pozdrav: Damjana Pečnik, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo
*Namen posveta: Urška Zupanec, Ministrstvo za kulturo
*Predstavitev splošnega okvira novega programa za ustvarjalno Evropo po letu 2020 in razprava: dr. Sonja Kralj Bervar, Stalno predstavništvo RS pri EU
*Program Evropa za državljane po letu 2020 in razprava: Darja Sekula Krstič, CMEPIUS
*Predstavitev medsektorskega sklopa in razprava: dr. Sonja Kralj Bervar, Stalno predstavništvo RS pri EU
11:30–12:00: Odmor s prigrizkom
12:00–14:00: Razprava s predstavniki kulturnih in ustvarjalnih sektorjev
(poteka vzporedno v dveh skupinah – Kultura in MEDIA)
*Kultura – moderirata: Urška Zupanec, Ministrstvo za kulturo in Mateja Lazar, Motovila
(lokacija: Slovenski etnografski muzej)
*MEDIA – moderirata: Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo in Sabina Briški Karlić, Motovila (lokacija: Narodni muzej Slovenije–Metelkova)

Prijava udeležbe

Rok za prijavo je sreda, 13. junij 2018 do 13. ure, obvezno prek prijavnega obrazca na spletu CED Slovenija (spodaj). Več informacij na info@ced-slovenia.eu.
Število mest je omejeno na 60 udeležencev. V primeru, da se bo na posvet prijavilo večje število udeležencev, kot je na voljo prostih mest, se bo lahko posveta udeležil le po en predstavnik posamezne organizacije, kar vam bomo tudi pravočasno sporočili.

Pripombe v zvezi predlogom novega programa Ustvarjalna Evropa po letu 2020 lahko oddate tudi v pisni obliki, in sicer najkasneje do 18. junija 2018 na e-naslov: gp.mk@gov.si.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1